فارسی العربي English Italiano
تحلیل و بررسی
گروه نان و غلات
گروه نان و غلات
معرفی
آشنایی با
گروه نان و غلات

گروه نان و غلات گسترده ترین بخش غذایی انسان را شامل می شود که متشکل از مهمترین مواد غذایی و همچنین منابع کربوهیدرات ها مانند نان و غلات است. این گروه از ماده غذایی باید بیشترین سهم از مقدار وعده های یک روز مارا شامل شود. بهتر است محصولاتی که از غلات “ کامل” تهیه شده اند را به جای محصولاتی که از غلات تصفیه شده هستند، انتخاب نماییم. این گروه شامل کربوهیدرات های پیچیده(انرژی)،فیبر و همچنین ویتامین های گروه ب و املاحی چون آهن و مقداری پروتئین می باشند.
این گروه شامل مواد زیر است:
الف    انواع نان مانند سنگک، بربری، لواش، نان جو، نان تست و ...
ب    ماکارونی و برنج
ج    گندم و جو
واحد اندازه گیری: هر واحد این گروه برابر است با یک برش 30 گرمی از انواع نان( به اندازه یک کف دست از نان سنگک،بربری و در مورد نان لواش 4 کف دست معادل 30گرم است) ، نصف لیوان ماکارونی یا برنج یا غلات خام معادل یک لیوان از شکل پخته آنها است.
مقدار مصرف: برای افراد بزرگسال سالم روزانه 10-12 واحد توصیه می شود.
این گروه برای تامین انرژی، رشد و سلامت دستگاه عصبی لازم است.


لیست گروه نان و غلات به ترتیب حروف الفبا
آرد ارزن
آرد برنج سفید غنی نشده
آرد برنج قهوه ای
آرد جو دوسر که تا حدی سبوس آن گرفته شده است
آرد جو یا بلغور جو
آرد ذرت از غله ی کامل آبی (آرد ذرت بنفش)
آرد ذرت از غله ی کامل سفید
آرد ذرت تهیه شده از دانه ی کامل زرد
آرد ذرت خمیر ماسا غنی شده سفید
آرد ذرت خمیر ماسا غنی نشده سفید
آرد ذرت زرد فاقد جوانه غنی نشده
آرد ذرت زرد ماسا غنی شده
آرد ذرت زرد مخمردار الک شده با آرد گندم افزوده غنی شده
آرد سورگوم تصفیه شده غنی نشده
آرد سورگوم غله ی کامل
آرد مالت جو
آرد چاودار تیره
آرد چاودار رنگ روشن
آرد چاودار متوسط به لحاظ رنگ
آرد گندم از غله ی کامل و گندم نرم
آرد گندم تهیه شده از غله ی کامل
آرد گندم سفید (صنعتی) 10% پروتئین بلانچ شده غنی شده
آرد گندم سفید (صنعتی) 10% پروتئین بلانچ شده غنی نشده
آرد گندم سفید (صنعتی) 10% پروتئین بلانچ نشده غنی نشده
آرد گندم سفید (صنعتی) 11.5% پروتئین بلانچ شده غنی شده
آرد گندم سفید (صنعتی) 11.5% پروتئین بلانچ شده غنی نشده
آرد گندم سفید (صنعتی) 11.5% پروتئین بلانچ نشده غنی شده
آرد گندم سفید (صنعتی) 13% پروتئین بلانچ شده غنی شده
آرد گندم سفید (صنعتی) 13% پروتئین بلانچ شده غنی نشده
آرد گندم سفید (صنعتی) 15% پروتئین بلانچ شده غنی شده
آرد گندم سفید (صنعتی) 15% پروتئین بلانچ شده غنی نشده
آرد گندم سفید (صنعتی) 9% پروتئین بلانچ شده غنی شده
آرد گندم سفید (صنعتی) 9% پروتئین بلانچ شده غنی نشده
آرد گندم سفید لواش
آرد گندم سفید مخصوص مخلوط تورتیلا غنی شده
آرد گندم سفید مخصوص نان غنی شده
آرد گندم سفید همه منظوره غنی شده با کلسیم افزوده
آرد گندم سفید همه منظوره غنی شده بلانچ شده
آرد گندم سفید همه منظوره غنی شده بلانچ نشده
آرد گندم سفید همه منظوره غنی نشده
آرد گندم سفید همه منظوره مخمردار غنی شده
آرد گندم سیاه تهیه شده از بلغور گندم کامل
آرد گندم نان غنی نشده
آرد گندم چاودم غله ی کامل
ارزن خام
ارزن پخته شده
اسپاگتی اسفناج خشک
اسپاگتی اسفناج پخته شده
اسپاگتی با پروتئین افزوده خشک غنی شده
اسپاگتی با پروتئین افزوده پخته شده غنی شده
برنج ایرانی خام
برنج ایرانی ندا خام
برنج ایرانی هاشمی خام
برنج سفید بخار پز شده رستوران چینی
برنج سفید خام
برنج سفید دانه بلند از پیش پخته شده یا فوری غنی شده خشک
برنج سفید دانه بلند ازپیش پخته شده یا فوری غنی شده آماده شده
برنج سفید دانه بلند معمولی خام غنی شده
برنج سفید دانه بلند معمولی خام غنی نشده
برنج سفید دانه بلند معمولی غنی شده پخته شده
برنج سفید دانه بلند معمولی غنی نشده پخته شده بدون نمک
برنج سفید دانه بلند معمولی پخته شده غنی شده با نمک
برنج سفید دانه بلند معمولی پخته شده غنی نشده با نمک
برنج سفید دانه بلند نیم پز شده غنی شده خشک
برنج سفید دانه بلند نیم پز شده غنی شده پخته شده
برنج سفید دانه بلند نیم پز شده غنی نشده خشک
برنج سفید دانه بلند نیم پز شده غنی نشده پخته شده
برنج سفید دانه متوسط خام غنی شده
برنج سفید دانه متوسط خام غنی نشده
برنج سفید دانه متوسط غنی شده پخته شده
برنج سفید دانه متوسط پخته شده غنی نشده
برنج سفید دانه کوتاه خام غنی نشده
برنج سفید دانه کوتاه غنی شده پخته شده
برنج سفید دانه کوتاه غنی شده پخته نشده
برنج سفید دانه کوتاه پخته شده غنی نشده
برنج سفید گلوتینوس غنی نشده پخته شده
برنج سفید گلوتینوس غنی نشده پخته نشده
برنج قهوه ای خام
برنج قهوه ای دانه بلند خام
برنج قهوه ای دانه بلند پخته شده
برنج قهوه ای دانه متوسط خام
برنج قهوه ای دانه متوسط پخته شده
برنج قهوه ای نیم پز خشک نام تجاری انکل بنز
برنج قهوه ای نیم پز پخته شده نام تجاری انکل بنز
برنج وحشی خام
برنج وحشی پخته شده
بلغور خشک
بلغور ذرت از غله ی کامل سفید
بلغور ذرت بدون جوانه غنی شده سفید
بلغور ذرت تهیه شده از غله ی کامل زرد
بلغور ذرت زرد مخمردار الک شده ساده غنی شده
بلغور ذرت زرد مخمردار فاقد جوانه غنی شده
بلغور ذرت سفید مخمردار الک شده با آرد گندم افزوده غنی شده
بلغور ذرت سفید مخمردار الک شده ساده غنی شده
بلغور ذرت سفید مخمردار فاقد جوانه غنی شده
بلغور ذرت فاقد جوانه غنی شده زرد
بلغور ذرت فاقد جوانه غنی نشده زرد
بلغور ذرت فاقد جوانه غنی نشده سفید
بلغور عربی خشک
بلغور عربی پخته شده
بلغور پخته شده
بلغور گندم سیاه برشته شده خشک
بلغور گندم سیاه برشته شده پخته شده
جو بدون سبوس خام
جو بدون سبوس پخته شده
جو دوسر
جو پوست کنده
جوانه گندم خام
خوراک هومنی زرد کنسرو شده
خوراک هومنی کنسروی سفید
دانه تف پخته شده
دانه تف پخته نشده
دانه ی تاج خروس پخته شده
دانه ی تاج خروس پخته نشده
دانه ی ذرت زرد
رشته آش خشک
رشته شعیریه نشنال
رشته پلویی خشک
سبوس برنج خام
سبوس جو دوسر خام
سبوس جو دوسر پخته شده
سبوس ذرت خام
سبوس گندم خام
سمولینا غنی شده
سمولینا غنی نشده
غله ی ذرت سفید
غله ی سورگوم
غله ی چاودار
لازانیا ورقه ای خشک
ماکارونی خشک
ماکارونی سبزیجات غنی شده خشک
ماکارونی سبزیجات غنی شده پخته شده
مروارید تاپیوکا خشک
نان بربری
نان تافتون
نان تست سفید
نان جو حجیم
نان ساندویچی باگت
نان سنگک
نان لواش
نان لواش خشک
نشاسته ی ذرت
نودل برنجی خشک
نودل برنجی پخته شده
نودل تخم مرغی اسفناجی غنی شده خشک
نودل تخم مرغی اسفناجی غنی شده پخته شده
نودل تخم مرغی خشک غنی نشده
نودل تخم مرغی غنی شده خشک
نودل تخم مرغی غنی شده پخته شده
نودل تخم مرغی غنی نشده پخته شده بدون نمک افزوده
نودل تخم مرغی پخته شده غنی نشده با نمک افزوده
نودل تخم مرغی پخته غنی شده با نمک افزوده
نودل پهن کرانچی رستوران چینی
نودل چینی چامین
نودل ژاپنی سوبا خشک
نودل ژاپنی سوبا پخته شده
نودل ژاپنی سومن خشک
نودل ژاپنی سومن پخته شده
پاستا از غله ی کامل 51% گندم کامل مابقی سمولینای غنی نشده خشک
پاستا از غله ی کامل 51% گندم کامل مابقی سمولینای غنی نشده پخته شده
پاستا از گندم کامل خشک
پاستا از گندم کامل پخته شده
پاستا تازه یخچالی اسفناجی به صورت خریداری شده
پاستا تازه یخچالی اسفناجی پخته شده
پاستا تازه یخچالی ساده به صورت خریداری شده
پاستا تازه یخچالی ساده پخته شده
پاستا خانگی تهیه شده با تخم مرغ پخته شده
پاستا خانگی تهیه شده بدون تخم مرغ پخته شده
پاستا خشک غنی شده
پاستا خشک غنی نشده
پاستا غله ی کامل 51% گندم کامل مابقی سمولینای غنی شده خشک
پاستا غله ی کامل 51% گندم کامل مابقی سمولینای غنی شده پخته شده
پاستا فاقد گلوتن از آرد برنج قهوه ای پخته نام تجاری تینکیادا
پاستا فاقد گلوتن از آرد برنج و عصاره سبوس برنج پخته نام تجاری دبلز
پاستا فاقد گلوتن از آرد ذرت و برنج پخته شده
پاستا فاقد گلوتن از آرد ذرت و کینوآ پخته نام تجاری انشینت هاروست
پاستا فاقد گلوتن خشک
پاستا فاقد گلوتن پخته شده
پاستا پخته شده غنی نشده با نمک افزوده
پاستا پخته شده غنی نشده بدون نمک افزوده
پاستا پخته غنی شده با نمک افزوده
پاستا پخته غنی شده بدون نمک افزوده
چاودم
کینوآ پخته شده
کینوآ پخته نشده
کیک غنی شده با آرد گندم
گلوتن حیاتی گندم
گندم اسپلت پخته شده
گندم اسپلت پخته نشده
گندم با نام تجاری کاموت خراسان پخته شده
گندم با نام تجاری کاموت خراسان پخته نشده
گندم جوانه زده
گندم دورم
گندم سفید سفت
گندم سفید نرم
گندم سیاه
گندم قرمز سفت بهاره
گندم قرمز سفت زمستانه
گندم قرمز نرم زمستانه
گیاه نشاسته ای اروروت
بشقاب بیاب آب متفرقه گروه نان و غلات گروه غذاهای پروتئینی گروه چربی ها گروه لبنیات گروه سبزیجات گروه میوه ها
بشقاب بیاب آب آنالیز گروه متفرقه بیاب گروه نان و غلات بیاب گروه غذاهای پروتئینی بیاب گروه چربی ها بیاب گروه لبنیات بیاب گروه سبزیجات بیاب گروه میوه ها بیاب

همراهان عزیز بیاب سلامت شما در قسمت ریز مغذی ها با عناصر تشکیل دهنده هزاران ماده خوراکی آشنا میشوید.

ریز مغذی ها قسمت جالبی است برای عاشقان انواع خوراکیها .