فارسی العربي English Italiano
تحلیل و بررسی
گروه غذاهای پروتئینی
تحلیل و بررسی گروه غذاهای پروتئینی
معرفی
آشنایی با
گروه غذاهای پروتئینی

این گروه از ماده غذایی عبارت است از گوشت قرمز، گوشت ماکیان، ماهی ها، تخم مرغ، انواع مغزها و حبوبات که البته حبوبات زیر گروه سبزیهای نشاسته ای هستند ولی چون از نظر غذایی، محتوای پروتئین و املاح شبیه گوشت هستند در این گروه جای گرفته اند و به عنوان جایگزین ها ی گوشت استفاده می شوند. این گروه غذایی برای تامین پروتئین، ویتامین های ب1، ب3، ب6 و ب12 و بسیاری از املاح مثل آهن، روی و فسفر برای انسان ضروری می باشند.
این گروه شامل مواد زیر است:
الف    گوشت های قرمز مثل گوسفند و گوساله
ب    گوشت های سفید مثل مرغ، ماهی ، پرندگان
ج    تخم مرغ و حبوبات مثل نخود، لوبیا، عدس
د    مغزها مثل گردو، بادام، فندق، انواع تخمه ها و...
واحد اندازه گیری: هر واحد این گروه برابر است با 60 گرم گوشت لخم پخته( 2 قطعه خورشتی) یا 2 عدد تخم مرغ یا یک لیوان حبوبات پخته( معادل نصف لیوان حبوبات خام) یا یک لیوان انواع مغزها.
مقدار مصرف : برای افراد بزرگسال سالم روزانه 2-3 واحد توصیه می شود.
این گروه برای رشد، خون سازی و سلامت دستگاه عصبی لازم است.


لیست گروه غذاهای پروتئینی به ترتیب حروف الفبا
آب نارگیل (مایع داخل نارگیل)
آبی ماهی خام
آبی ماهی پخته حرارت خشک
آجیل فرموله شده پایه گندم بدون چاشنی با نمک افزوده
آجیل فرموله شده پایه گندم همه طعم ها به جز ماکادمیا بدون نمک
آجیل مخلوط بو داده در روغن بدون بادام زمینی با نمک افزوده
آجیل مخلوط بو داده در روغن بدون بادام زمینی کم نمک
آجیل مخلوط بوداده در روغن با بادام زمینی با نمک افزوده
آجیل مخلوط بوداده در روغن با بادام زمینی بدون نمک افزوده
آجیل مخلوط بوداده در روغن با بادام زمینی کم نمک
آجیل مخلوط بوداده در روغن بدون بادام زمینی بدون نمک افزوده
آجیل مخلوط خشک بوداده با بادام زمینی بدون نمک افزوده
آجیل مخلوط خشک بوداده شده با بادام زمینی با نمک افزوده
آجیل مخلوط خشک بوداده شده با بادام زمینی با نمک افزوده مخلوط پسته نام تجاری پلنترز
آجیل مخلوط خشک بوداده شده با بادام زمینی با نمک افزوده نام تجاری چوزن روستر
آرد بادام زمینی چربی گرفته شده
آرد بادام زمینی کم چرب
آرد بلوط پرچرب
آرد تخمه افتابگردان تا حدی چربی آن گرفته شده
آرد خرنوب
آرد سویا پرچرب بوداده
آرد سویا پرچرب خام
آرد سویا چربی گرفته شده
آرد سویا کم چرب
آرد نخود (بیسن)
آرد کنجد تا حدی چربی آن گرفته شده
آرد کنجد پرچرب
آرد کنجد کم چرب
ارده
اردک اهلی جگر خام
اردک اهلی فقط گوشت خام
اردک اهلی فقط گوشت پخته کبابی
اردک اهلی گوشت و پوست خام
اردک اهلی گوشت و پوست پخته کبابی
اردک جوجه اهلی سفید ران فقط گوشت با استخوان پخته بدون پوست تفت آبپزی شده
اردک جوجه اهلی سفید ران گوشت و پوست با استخوان پخته بریان شده
اردک جوجه اهلی سفید سینه فقط گوشت بی استخوان پخته بدون پوست بریان شده
اردک جوجه اهلی سفید سینه گوشت و پوست بی استخوان پخته بریان شده
اردک ماهی شمالی خام
اردک ماهی شمالی پخته حرارت خشک
اردک وحشی سینه فقط گوشت خام
اردک وحشی گوشت و پوست خام
استیک گیاهی منجمد آماده نشده نام تجاری ورتینگتون
اسکالوپ گیاهی کنسروی آماده نشده نام تجاری ورتینگتون
اشپل گونه ترکیبی پخته حرارت خشک
اشپل گونه های ترکیبی خام
ایزوله پروتئین سویا
ایزوله پروتئین سویا حاوی پتاسیم
بادام
بادام بو داده با روغن بدون نمک افزوده
بادام بو داده با عسل با پوست
بادام بو داده در روغن با نمک افزوده
بادام بوداده در روغن با نمک افزوده با طعم دودی
بادام بوداده در روغن کم نمک
بادام خشک بو داده با نمک افزوده
بادام خشک بوداده بدون نمک افزوده
بادام زمینی اسپانیایی بو داده در روغن با نمک
بادام زمینی اسپانیایی بو داده در روغن بدون نمک
بادام زمینی اسپانیایی خام
بادام زمینی تمامی گونه ها بوداده در روغن با نمک
بادام زمینی تمامی گونه ها بوداده در روغن بدون نمک
بادام زمینی تمامی گونه ها خام
بادام زمینی تمامی گونه ها خشک بوداده بدون نمک
بادام زمینی تمامی گونه ها خشک بوداده شده با نمک
بادام زمینی تمامی گونه ها پخته آب پز با نمک
بادام زمینی خام
بادام زمینی والنسیا بو داده در روغن با نمک
بادام زمینی والنسیا بو داده در روغن بدون نمک
بادام زمینی والنسیا خام
بادام زمینی ویرجینیا بو داده در روغن بدون نمک
بادام زمینی ویرجینیا بوداده در روغن با نمک
بادام زمینی ویرجینیا خام
بادام هندی بوداده در روغن با نمک افزوده
بادام هندی بوداده در روغن بدون نمک افزوده
بادام هندی خام
بادام هندی خشک بوداده با نمک افزوده
بادام هندی خشک بوداده شده بدون نمک افزوده
بادام پوست کنده
باقلا دانه های رسیده خام
باقلا دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
باقلا دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
باقلا دانه های رسیده کنسروشده
برگر گیاهی یا برگر سویا آماده نشده
بز خام
بلدرچین سینه فقط گوشت خام
بلدرچین فقط گوشت خام
بلدرچین پخته کاملا خوراکی
بلدرچین گوشت و پوست خام
بلوط خام
بلوط ژاپنی آب پز و بخارپزشده
بوقلمون 2.5 تا 4 کیلو (کمتر از 16 هفته) گوشت و پوست پخته کبابی
بوقلمون بال دودی پخته با پوست بی استخوان
بوقلمون بال کامل فقط گوشت خام
بوقلمون بال کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون بال کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی کبابی
بوقلمون بال کامل فقط گوشت کبابی
بوقلمون بالای ران پوشش داده شده با چاشنی و روغن گوشت و پوست پخته کبابی
بوقلمون بالای ران کامل فقط گوشت خام
بوقلمون بالای ران کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون بالای ران کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی کبابی
بوقلمون بالای ران کامل فقط گوشت کبابی
بوقلمون تکه ای بال فقط گوشت خام
بوقلمون تکه ای بال فقط گوشت پخته کبابی
بوقلمون تکه ای بال گوشت و پوست خام
بوقلمون تکه ای بال گوشت و پوست پخته کبابی
بوقلمون تکه ای بالای ران فقط گوشت خام
بوقلمون تکه ای بالای ران فقط گوشت کبابی
بوقلمون تکه ای بالای ران گوشت و پوست خام
بوقلمون تکه ای بالای ران گوشت و پوست پخته کبابی
بوقلمون تکه ای سینه فقط گوشت خام
بوقلمون تکه ای سینه فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون تکه ای سینه فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی پخته کبابی
بوقلمون تکه ای سینه فقط گوشت پخته کبابی
بوقلمون تکه ای سینه گوشت و پوست خام
بوقلمون تکه ای سینه گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون تکه ای سینه گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی پخته کبابی
بوقلمون تکه ای پایین ران فقط گوشت خام
بوقلمون تکه ای پایین ران فقط گوشت پخته کبابی
بوقلمون تکه ای پایین ران گوشت و پوست خام
بوقلمون تکه ای پایین ران گوشت و پوست پخته کبابی
بوقلمون تکه ای گوشت تیره با پوست خام
بوقلمون تکه ای گوشت تیره با پوست پخته کبابی
بوقلمون جداسازی استخوان به شیوه مکانیکی از تنه بوقلمون خام
بوقلمون جگر همه نوع خام
بوقلمون جگر همه نوع پخته ملایم آبپز شده
بوقلمون خرد شده گوشت سفید و تیره چاشنی زده
بوقلمون دل همه نوع خام
بوقلمون دل همه نوع پخته ملایم آبپز شده
بوقلمون سنگدان همه نوع خام
بوقلمون سنگدان همه نوع پخته ملایم آبپز شده
بوقلمون سوسیسی سوخاری پخته پوشش داده شده با خمیرابه سرخ شده
بوقلمون سینه پوشش داده شده با چاشنی و روغن گوشت و پوست پخته کبابی
بوقلمون سینه کامل فقط گوشت خام
بوقلمون سینه کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون سینه کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی کبابی
بوقلمون سینه کامل فقط گوشت کبابی
بوقلمون ماده 3.5 تا 8 کیلو (5 تا 7 ماه) فقط پوست پخته کبابی
بوقلمون همه نوع بال گوشت و پوست خام
بوقلمون همه نوع بال گوشت و پوست پخته کبابی
بوقلمون همه نوع ران گوشت و پوست خام
بوقلمون همه نوع ران گوشت و پوست پخته کبابی
بوقلمون همه نوع سینه گوشت و پوست خام
بوقلمون همه نوع سینه گوشت و پوست پخته کبابی
بوقلمون همه نوع کمر و ران گوشت و پوست پخته کبابی
بوقلمون همه نوع گوشت روشن پخته کبابی
بوقلمون و سس گریوی منجمد
بوقلمون پایین ران دودی پخته با پوست بی استخوان
بوقلمون پایین ران کامل فقط گوشت خام
بوقلمون پایین ران کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون پایین ران کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی کبابی
بوقلمون پایین ران کامل فقط گوشت کبابی
بوقلمون کامل احشا خوراکی خام
بوقلمون کامل احشا خوراکی پخته ملایم آبپز شده
بوقلمون کامل فقط گوشت خام
بوقلمون کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی کبابی
بوقلمون کامل فقط گوشت پخته کبابی
بوقلمون کامل گردن فقط گوشت خام
بوقلمون کامل گردن فقط گوشت پخته ملایم آبپز شده
بوقلمون کامل گوشت تیره فقط گوشت خام
بوقلمون کامل گوشت تیره فقط گوشت پخته کبابی
بوقلمون کامل گوشت تیره گوشت و پوست پخته کبابی
بوقلمون کامل گوشت سفید خام
بوقلمون کامل گوشت سفید گوشت و پوست خام
بوقلمون کامل گوشت سفید گوشت و پوست پخته کبابی
بوقلمون کامل گوشت و پوست خام
بوقلمون کامل گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون کامل گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی کبابی
بوقلمون کامل گوشت و پوست پخته کبابی
بوقلمون کبابی بی استخوان منجمد چاشنی زده گوشت سفید و تیره خام
بوقلمون کمر کامل فقط گوشت خام
بوقلمون کمر کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون کمر کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی کبابی
بوقلمون کمر کامل فقط گوشت کبابی
بوقلمون کمر کامل گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون کمر کامل گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی کبابی
بوقلمون کنسروی فقط گوشت با آب مرغ
بوقلمون گوشت تیره از بوقلمون کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون گوشت تیره از بوقلمون کامل گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون گوشت تیره از بوقلمون کامل گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی پخته کبابی
بوقلمون گوشت تیره فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی پخته کبابی
بوقلمون گوشت تیره گوشت و پوست خام
بوقلمون گوشت سفید از بوقلمون کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون گوشت سفید از بوقلمون کامل فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی پخته کبابی
بوقلمون گوشت سفید از بوقلمون کامل گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون گوشت سفید از بوقلمون کامل گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی پخته کبابی
بوقلمون گوشت سفید و تیره از بوقلمون کامل با پوست خام
بوقلمون گوشت سفید و تیره از بوقلمون کامل با پوست فرآوری شده با محلول نمکی خام
بوقلمون گوشت سفید و تیره از بوقلمون کامل با پوست فرآوری شده با محلول نمکی کبابی
بوقلمون گوشت سفید و تیره از بوقلمون کامل با پوست کبابی
بوقلمون گوشت سفید یا تیره دودی پخته با پوست بی استخوان
بوقلمون گوشت سفید یا تیره دودی پخته بدون پوست و استخوان
بیکن بدون گوشت
بیکن خرد شده بدون گوشت
تاس ماهی گونه های ترکیبی خام
تاس ماهی گونه های ترکیبی دودی
تاس ماهی گونه های ترکیبی پخته حرارت خشک
تاکوی گوشت بوقلمون منجمد پخته کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا
تخم اردک کامل تازه خام
تخم بلدرچین کامل تازه خام
تخم بوقلمون کامل تازه خام
تخم شاهدانه پوست کنده
تخم غاز کامل تازه خام
تخم مرغ زرده خام تازه
تخم مرغ زرده خام منجمد شکر زده پاستوریزه
تخم مرغ زرده خام منجمد نمک زده پاستوریزه
تخم مرغ زرده خام منجمد پاستوریزه
تخم مرغ زرده خشک شده
تخم مرغ سفیده خام تازه
تخم مرغ سفیده خام منجمد پاستوریزه
تخم مرغ سفیده خشک شده
تخم مرغ سفیده خشک شده تکه تکه پایدار شده گلوکز کاهش یافته
تخم مرغ سفیده خشک شده پودر پایدار شده گلوکز کاهش یافته
تخم مرغ سفیده خشک پایدار شده گلوکز کاهش یافته
تخم مرغ نیمروی هم زده مخلوط منجمد
تخم مرغ کامل خام تازه
تخم مرغ کامل خام منجمد نمک زده پاستوریزه
تخم مرغ کامل خام منجمد پاستوریزه
تخم مرغ کامل خشک شده
تخم مرغ کامل خشک شده پایدار شده گلوکز کاهش یافته
تخم مرغ کامل پخته شده آب پز سفت
تخم مرغ کامل پخته شده املت
تخم مرغ کامل پخته شده تنگاب پز
تخم مرغ کامل پخته شده نیمرو
تخم مرغ کامل پخته شده نیمروی هم زده
تخم کدو و کدو حلوایی کامل بوداده با نمک افزوده
تخم کدو و کدو حلوایی کامل بوداده بدون نمک
تمپه
تمپه پخته شده
توسعه دهنده ی گوشت
توفو سفت آماده شده با سولفات کلسیم و کلرید منیزیم
توفو نرم آماده شده با سولفات کلسیم و کلرید منیزیم
جایگزین تخم مرغ مایع یا منجمد بدون چربی
جایگزین تخم مرغ پودر
جایگزین گیاهی گوشت مرغ
جایگزین گیاهی گوشت مرغ پوشیده با آرد سوخاری سرخ شده
جوجه کبوتر فقط گوشت خام
جوجه کبوتر گوشت سفید بدون پوست خام
جوجه کبوتر گوشت و پوست خام
جوز برزیلی خشک شده با پوسته
جک ماهی کنسروی آبکش شده
جگر چرب کنسروی (پاته جگر غاز) دودی
حمص تجاری
حمص خانگی
خار ماهی آب شیرین گونه های ترکیبی پخته حرارت خشک
خار ماهی نواری پخته حرارت خشک
خار ماهی گونه های ترکیبی پخته حرارت خشک
خارماهی آب شیرین گونه های ترکیبی خام
خارماهی راه راه خام
خارماهی گونه های ترکیبی خام
خال ماهی خام
خال ماهی پخته حرارت خشک
خامه ماهی خام
خامه ماهی پخته حرارت خشک
خامه نارگیل خام (مایع افشرده از مغز نارگیل رنده شده)
خامه نارگیل کنسروی شیرین شده
خاویار سیاه و سرخ دانه های ریز
خروس اخته 3 تا 4 کیلو احشا خوراکی خام
خروس اخته 3 تا 4 کیلو احشا خوراکی پخته ملایم آبپز شده
خروس اخته 3 تا 4 کیلو گوشت و پوست خام
خروس اخته 3 تا 4 کیلو گوشت و پوست و احشا خوراکی و گردن خام
خروس اخته 3 تا 4 کیلو گوشت و پوست و احشا خوراکی و گردن پخته کبابی
خروس اخته 3 تا 4 کیلو گوشت و پوست پخته کبابی
خوراک لوبیا با فلفل تند کنسروی
خوراک لوبیا فلفلی کبابی روش روستایی پخته
خورشید ماهیان ماهی تخم کدو خام
خورشید ماهیان ماهی تخم کدو پخته حرارت خشک
دانه آجیل نان خام
دانه آجیل نان خشک شده
دانه آرد پنبه دانه تا حدی چربی آن گرفته شده (بدون گوسیپول)
دانه آرد پنبه دانه کم چرب (بدون گوسیپول)
دانه بلوط خشک شده
دانه جینکو خام
دانه جینکو خشک شده
دانه جینکو کنسروی
دانه خاکشیر کامل خشک شده
دانه درخت نان آب پز
دانه درخت نان بوداده
دانه درخت نان خام
دانه چیا خشک شده
دانه کاج خشک شده
دانه کاج درخت پینیون خشک شده
دانه کنجاله پنبه دانه تا حدی چربی آن گرفته شده (بدون گوسیپول)
دانه کنجد خشک شده (بدون پوست)
دانه کنجد کامل بو داده برشته شده
دانه کنجد کامل خشک شده
دراز ماهی پخته حرارت خشک
درازماهی خام
رب بادام
رشته آش تهیه شده از سویا
روغن ماهی اطلسی خام
روغن ماهی اطلسی خشک و نمک سود
روغن ماهی اطلسی پخته حرارت خشک
روغن ماهی اطلسی کنسروی با مایع داخل کنسرو
روغن ماهی خاکستری اقیانوس آرام خام (از قبل منجمد شده)
روغن ماهی خاکستری اقیانوس آرام خام (منجمد نشده)
روغن ماهی خاکستری اقیانوس آرام پخته (منجمد نشده)
روغن ماهی خاکستری اقیانوس آرام پخته حرارت خشک (از قبل منجمد شده)
روغن ماهی دراز خام
روغن ماهی دراز پخته حرارت خشک
روغن ماهی نما خام
روغن ماهی نما پخته حرارت خشک
روغن ماهی کوچک خام
روغن ماهی کوچک دودی
روغن ماهی کوچک پخته حرارت خشک
رول بوقلمون گیاهی منجمد آماده نشده نام تجاری ورتینگتون
زغال ماهی آلاسکا خام (از قبل منجمد شده)
زغال ماهی آلاسکا خام (منجمد نشده)
زغال ماهی آلاسکا پخته (منجمد نشده)
زغال ماهی آلاسکا پخته حرارت خشک (از قبل منجمد شده)
زغال ماهی اطلس خام
زغال ماهی اطلس پخته حرارت خشک
سخت پوستان خارچنگ گونه های ترکیبی وحشی خام
سخت پوستان خارچنگ گونه های ترکیبی وحشی پخته حرارت مرطوب
سخت پوستان خارچنگ گونه های ترکیبی پرورشی خام
سخت پوستان خارچنگ گونه های ترکیبی پرورشی پخته حرارت مرطوب
سخت پوستان خرچنگ آبی خام
سخت پوستان خرچنگ آبی پخته حرارت مرطوب
سخت پوستان خرچنگ آبی کنسروی
سخت پوستان خرچنگ آبی کیک خرچنگ خانگی
سخت پوستان خرچنگ دانجنس خام
سخت پوستان خرچنگ دانجنس پخته حرارت مرطوب
سخت پوستان خرچنگ ملکه خام
سخت پوستان خرچنگ ملکه پخته حرارت مرطوب
سخت پوستان شاه خرچنگ آلاسکا جایگزین از سوریمی
سخت پوستان شاه خرچنگ آلاسکا خام
سخت پوستان شاه خرچنگ آلاسکا پخته حرارت مرطوب
سخت پوستان شاه میگو آمریکایی خام
سخت پوستان شاه میگو آمریکایی پخته حرارت مرطوب
سخت پوستان شاه میگوی خاردار گونه های ترکیبی خام
سخت پوستان شاه میگوی خاردار گونه های ترکیبی پخته حرارت مرطوب
سخت پوستان میگو خام (منجمد نشده)
سخت پوستان میگو پخته (منجمد نشده)
سخت پوستان میگو گونه های ترکیبی جایگزین از سوریمی
سخت پوستان میگو گونه های ترکیبی خام (از قبل منجمد شده)
سخت پوستان میگو گونه های ترکیبی پخته حرارت مرطوب (از قبل منجمد شده)
سخت پوستان میگو گونه های ترکیبی پخته سوخاری و سرخ شده
سخت پوستان میگو گونه های ترکیبی کنسروی
سس سویا تهیه شده از سویا (تاماری)
سس سویا تهیه شده از سویا و گندم (شویو)
سس سویا تهیه شده از سویا و گندم (شویو) کم سدیم
سس سویا تهیه شده از پروتئین گیاهی هیدرولیز شده
سس سویا کم سدیم تهیه شده از پروتئین گیاهی هیدرولیز شده
سفید ماهی گونه های ترکیبی خام
سفید ماهی گونه های ترکیبی دودی
سفید ماهی گونه های ترکیبی پخته حرارت خشک
سفیده تخم مرغ
سفیده تخم مرغ پخته با روغن
سوسیس بدون گوشت
سوسیس صبحانه گیاهی منجمد آماده نشده محصول مورنینگ استار فارمز
سوسیس فرانکفورتر بدون گوشت
سوسیس گیاهی نام تجاری لوما لیندا کنسروی آماده نشده
سویا دانه های رسیده بو داده بدون نمک افزوده
سویا دانه های رسیده خشک بو داده
سویا دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
سویا دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
سویا پنیر دلمه شده
سپر ماهی اروپایی پخته حرارت خشک
سپرماهی اروپایی خام
سیاه خروس طوق دار گوشت سینه بدون پوست خام
سیمین ماهی رنگین کمان خام
سیمین ماهی رنگین کمان پخته حرارت خشک
سینه ترد و نازک مرغ پوشش داده شده با آرد سوخاری پخته مایکروویو شده
سینه ترد و نازک مرغ پوشش داده شده با آرد سوخاری پخته نشده
شامی مرغ منجمد پخته
شامی مرغ منجمد پخته نشده
شاه بلوط اروپایی آب پز و بخار پز شده
شاه بلوط اروپایی بوداده
شاه بلوط اروپایی خام با پوست
شاه بلوط اروپایی خام پوست کنده
شاه بلوط اروپایی خشک شده با پوست
شاه بلوط اروپایی خشک شده پوست کنده
شاه بلوط چینی آب پز و بخارپز شده
شاه بلوط چینی بوداده
شاه بلوط چینی خام
شاه بلوط چینی خشک شده
شاه بلوط ژاپنی بوداده
شاه بلوط ژاپنی خام
شاه بلوط ژاپنی خشک شده
شاه ماهی آمریکایی خام
شاه ماهی آمریکایی پخته حرارت خشک
شاه ماهی اطلسی ترشی
شاه ماهی اطلسی خام
شاه ماهی اطلسی نمک سود و دودی
شاه ماهی اطلسی پخته حرارت خشک
شاه ماهی اقیانوس آرام خام
شاه ماهی اقیانوس آرام پخته حرارت خشک
شبدیز ماهی پخته حرارت خشک
شبدیزماهی خام
شبدیزماهی دودی
شترمرغ استرالیایی برش بیضی شکل از امتداد ستون فقرات خام
شترمرغ استرالیایی برش ترد و نازک از بالای ران خام
شترمرغ استرالیایی برش کامل سرین خام
شترمرغ استرالیایی برش کامل سرین پخته بریان شده
شترمرغ استرالیایی بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو پخته بریان شده
شترمرغ استرالیایی عضله خارجی از پایین ران خام
شترمرغ استرالیایی عضله داخلی از پایین ران خام
شترمرغ استرالیایی عضله داخلی از پایین ران پخته بریان شده
شترمرغ استرالیایی فیله فوقانی و داخلی ران خام
شترمرغ استرالیایی فیله فوقانی و داخلی ران پخته بریان شده
شترمرغ استرالیایی چرخ کرده خام
شترمرغ استرالیایی چرخ کرده پخته برشته شده در تابه
شترمرغ استرالیایی چرخ کرده پخته برشته شده در تابه
شترمرغ برش بدون استخوان از خارج و پایین ران خام
شترمرغ برش بدون استخوان از داخل ران خام
شترمرغ برش بدون استخوان از داخل و پایین ران پخته
شترمرغ برش بیضی شکل از امتداد ستون فقرات خام
شترمرغ برش بیضی شکل از امتداد ستون فقرات پخته
شترمرغ بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو خام
شترمرغ سرین خام
شترمرغ عضله گلوتئوس ماگزیموس یا سرینی بزرگ برش خورده از ابتدای نیم تنه عقب در بالای ران بدون بافت همبند و تاندون خام
شترمرغ عضله گلوتئوس ماگزیموس یا سرینی بزرگ برش خورده از ابتدای نیم تنه عقب در بالای ران بدون بافت همبند و تاندون پخته
شترمرغ عضله گلوتئوس ماگزیموس یا سرینی بزرگ برش خورده از ابتدای نیم تنه عقب در بالای ران بدون بافت همبند و تاندون پخته
شترمرغ فقط گوشت خام
شترمرغ فیله انتها و بالای ران خام
شترمرغ فیله بالا و داخل ران خام
شترمرغ فیله خارجی بالای ران خام
شترمرغ فیله خارجی بالای ران پخته
شترمرغ فیله داخلی بالای ران خام
شترمرغ فیله داخلی بالای ران پخته
شترمرغ چرخ کرده خام
شمشیر ماهی خام
شمشیر ماهی پخته حرارت خشک
شیر سویا (انواع طعم ها) بدون چربی با کلسیم افزوده ویتامین آ و دی
شیر سویا (انواع طعم ها) فرآوری شده
شیر سویا (انواع طعم ها) کم چرب با کلسیم افزوده ویتامین آ و دی
شیر سویا اصلی و وانیلی سبک با کلسیم افزوده ویتامین آ و دی
شیر سویا اصلی و وانیلی سبک شیرین نشده با کلسیم افزوده ویتامین آ و دی
شیر سویا شکلاتی بدون مواد افزودنی
شیر سویا شکلاتی و دیگر طعم ها سبک با کیسیم افزوده ویتامین آ و دی
شیر سویا طعم اصلی و وانیلی بدون مواد افزودنی
شیر نارگیل خام (مایع افشرده از مغز نارگیل رنده شده و آب)
شیر نارگیل منجمد (مایع افشرده از مغز نارگیل رنده شده و آب)
شیر نارگیل کنسروی (مایع افشرده از مغز نارگیل رنده شده و آب)
شیرسویا (انواع طعم ها) شیرین نشده با کلسیم ویتامین آ و دی افزوده
شیرسویا اصلی و وانیلی با کلسیم افزوده ویتامین آ و دی
شیرسویا شکلاتی با کلسیم افزوده ویتامین آ و دی
شیرسویا شکلاتی بدون چربی با کلسیم افزوده ویتامین آ و دی
صخره ماهی اقیانوس آرام گونه های ترکیبی خام
صخره ماهی اقیانوس آرام گونه های ترکیبی پخته حرارت خشک
طیور جداسازی استخوان به شیوه مکانیکی از پرنده بالغ ماده خام
طیور جداسازی استخوان به شیوه مکانیکی از کمر و گردن با پوست خام
طیور جداسازی استخوان به شیوه مکانیکی از کمر و گردن بدون پوست خام
عدس خام
عدس دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
عدس دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
عدس صورتی یا قرمز خام
عروس دریایی خشک نمک سود
عنبر ماهی دم زرد گونه های ترکیبی خام
عنبر ماهی دم زرد گونه های ترکیبی پخته حرارت خشک
غاز اهلی فقط گوشت خام
غاز اهلی فقط گوشت پخته کبابی
غاز اهلی گوشت و پوست خام
غاز اهلی گوشت و پوست پخته کبابی
غاز جگر خام
غاز کانادایی گوشت سینه بدون پوست خام
فاجیتای مرغ منجمد کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا
فلافل خانگی
فندق
فندق خشک بوداده بدون نمک افزوده
فندق راش خشک شده
فندق پوست کنده
فیله های گیاهی
قرقاول ران فقط گوشت خام
قرقاول سینه فقط گوشت خام
قرقاول فقط گوشت خام
قرقاول پخته کاملا خوراکی
قرقاول گوشت و پوست خام
لاک پشت سبز خام
لبلب دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا آزوکی دانه های رسیده خام
لوبیا آزوکی دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا آزوکی دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا بالدار دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا بزرگ شمالی دانه های رسیده خام
لوبیا بزرگ شمالی دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا بزرگ شمالی دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا بزرگ شمالی دانه های رسیده کنسروی
لوبیا بزرگ شمالی دانه های رسیده کنسروی کم سدیم
لوبیا ترمس دانه های رسیده خام
لوبیا ترمس دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا جنگلی دانه های رسیده خام
لوبیا جنگلی دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا جنگلی دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا رومی دانه های رسیده خام
لوبیا رومی دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا رومی دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا رومی دانه های رسیده کنسروی
لوبیا زرد دانه های رسیده خام
لوبیا زرد دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا زرد دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا سبز دانه های رسیده خام
لوبیا سبز دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا سبز دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا سفید دانه های رسیده خام
لوبیا سفید دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا سفید دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا سفید دانه های رسیده کنسروی
لوبیا سفید درشت دانه های رسیده خام
لوبیا سفید درشت دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا سفید درشت دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا سفید درشت دانه های رسیده کنسروشده
لوبیا سفید ریز دانه های رسیده خام
لوبیا سفید ریز دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا سفید ریز دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا سیاه دانه های رسیده خام
لوبیا سیاه دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا سیاه دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا سیاه دانه های رسیده کنسروی پخته آب پز با نمک
لوبیا سیاه ریز دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا صورتی دانه های رسیده خام
لوبیا صورتی دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا صورتی دانه های رسیده پخته شده آب پز بدون نمک
لوبیا قرمز تمام گونه ها دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا قرمز تمامی گونه ها دانه های رسیده خام
لوبیا قرمز تمامی گونه ها دانه های رسیده کنسروی
لوبیا قرمز تمامی گونه ها پخته آب پز بدون نمک
لوبیا قرمز دانه های رسیده خام
لوبیا قرمز دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا قرمز دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا قرمز دانه های رسیده کنسروی آبکش شده شسته با آب
لوبیا قرمز دانه های رسیده کنسروی با مایع داخل کنسرو
لوبیا قرمز دانه های رسیده کنسروی لوبیا قرمز آبکش شده
لوبیا قرمز دانه های رسیده کنسروی همراه با مایع کنسرو کم سدیم
لوبیا قرمز سلطنتی دانه های رسیده خام
لوبیا قرمز سلطنتی دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا قرمز سلطنتی دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا قرمز کالیفرنیایی دانه های رسیده خام
لوبیا قرمز کالیفرنیایی دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا قرمز کالیفرنیایی دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا لاک پشتی دانه های رسیده خام
لوبیا لاک پشتی دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا لاک پشتی دانه های رسیده کنسروی
لوبیا لبلب دانه های رسیده خام
لوبیا لبلب دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا لیما دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا لیما درشت دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا لیما درشت دانه های رسیده کنسروی
لوبیا لیما درشت دانه های رسیده کنسروی
لوبیا لیما کوچک دانه های رسیده خام
لوبیا لیما کوچک دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا لیما کوچک دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا ماری دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا مایع خورشت لوبیا قرمز
لوبیا پخته خانگی
لوبیا پخته کنسروی با سوسیس فرانکفورتر
لوبیا پخته کنسروی با گوشت گاو
لوبیا پخته کنسروی بدون نمک افزوده
لوبیا پخته کنسروی ساده یا گیاهی
لوبیا چشم بلبلی آفریقایی دانه های رسیده خام
لوبیا چشم بلبلی آفریقایی دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا چشم بلبلی دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا چشم بلبلی معمولی دانه های رسیده خام
لوبیا چشم بلبلی معمولی دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا چشم بلبلی معمولی دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا چشم بلبلی معمولی دانه های رسیده کنسروی ساده
لوبیا چیتی دانه های رسیده خام
لوبیا چیتی دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
لوبیا چیتی دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیا چیتی دانه های رسیده کنسروی آبکش شده شسته با آب
لوبیا چیتی دانه های رسیده کنسروی با مایع داخل کنسرو
لوبیا چیتی دانه های رسیده کنسروی با مایع داخل کنسرو کم سدیم
لوبیا چیتی کنسروی آبکش شده
لوبیای آزوکی دانه های رسیده کنسروی شیرین شده
لوبیای بالدار دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیای ترمس دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیای دانه های رسیده خام
لوبیای سویا دانه های رسیده بو داده نمک زده
لوبیای سویا دانه های رسیده خام
لوبیای ماری دانه های رسیده خام
لوبیای ماری دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
لوبیای پخته با بیکن و شکر قهوه ای نام تجاری کمپبلز
لوزی ماهی اقیانوس اطلس و آرام خام
لوزی ماهی اقیانوس اطلس و آرام پخته حرارت خشک
لوزی ماهی گرینلند خام
لوزی ماهی گرینلند پخته حرارت خشک
لپه معمولی دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
مار ماهی مهاجر گونه های ترکیبی خام
مار ماهی مهاجر گونه های ترکیبی پخته حرارت خشک
ماست پنیر سویا
ماش دانه های رسیده خام
ماش دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
ماش دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
ماش سیاه دانه های رسیده خام
ماش سیاه دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
ماش سیاه دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
ماهی آزاد اطلس پرورشی خام
ماهی آزاد سالمون اطلس وحشی خام
ماهی آزاد سالمون اطلس وحشی پخته حرارت خشک
ماهی آزاد سالمون اطلس پرورشی پخته حرارت خشک
ماهی آزاد سالمون جویبار خام
ماهی آزاد سالمون جویبار دودی
ماهی آزاد سالمون جویبار دودی (فیله نمک سود) معمولی
ماهی آزاد سالمون جویبار پخته حرارت خشک
ماهی آزاد سالمون سرخگوشت خام
ماهی آزاد سالمون سرخگوشت پخته حرارت خشک
ماهی آزاد سالمون سرخگوشت کنسروی آبکش شده
ماهی آزاد سالمون سرخگوشت کنسروی بدون نمک آبکش شده با استخوان
ماهی آزاد سالمون سگی خام
ماهی آزاد سالمون سگی پخته حرارت خشک
ماهی آزاد سالمون سگی کنسروی آبکش شده با استخوان
ماهی آزاد سالمون سگی کنسروی بدون نمک آبکش شده با استخوان
ماهی آزاد سالمون صورتی خام
ماهی آزاد سالمون صورتی پخته حرارت خشک
ماهی آزاد سالمون صورتی کنسروی بدون نمک با استخوان و مایع داخل کنسرو
ماهی آزاد سالمون صورتی کنسروی کل محتوای قوطی
ماهی آزاد سالمون لقمه ای با آرد سوخاری منجمد حرارت دیده کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا
ماهی آزاد سالمون لقمه ای پخته خریداری شده حرارت ندیده کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا
ماهی آزاد سالمون کوهو وحشی خام
ماهی آزاد سالمون کوهو وحشی پخته حرارت خشک
ماهی آزاد سالمون کوهو وحشی پخته حرارت مرطوب
ماهی آزاد سالمون کوهو پرورشی خام
ماهی آزاد سالمون کوهو پرورشی پخته حرارت خشک
ماهی آزاد سرخگوشت کنسروی آبکش شده بدون پوست و استخوان
ماهی آزاد سرخگوشت کنسروی کل محتوای قوطی
ماهی آزاد صورتی کنسروی آبکش شده بدون پوست و استخوان
ماهی آنچووی اروپایی خام
ماهی آنچووی اروپایی کنسروی در روغن آبکش شده
ماهی انگشتی منجمد آماده شده
ماهی تن تازه باله آبی خام
ماهی تن تازه باله آبی پخته حرارت خشک
ماهی تن تازه زرد باله خام
ماهی تن تازه هور مسقطی خام
ماهی تن زرد باله تازه پخته حرارت خشک
ماهی تن سبک کنسروی در آب آبکش شده
ماهی تن سبک کنسروی در آب بدون نمک آبکش شده
ماهی تن سبک کنسروی در روغن آبکش شده
ماهی تن سبک کنسروی در روغن بدون نمک آبکش شده
ماهی تن سفید کنسروی در آب آبکش شده
ماهی تن سفید کنسروی در آب بدون نمک آبکش شده
ماهی تن سفید کنسروی در روغن آبکش شده
ماهی تن سفید کنسروی در روغن بدون نمک آبکش شده
ماهی تن هور مسقطی تازه پخته حرارت خشک
ماهی تیلاپیا خام
ماهی تیلاپیا پخته حرارت خشک
ماهی حلوا اطلسی خام
ماهی حلوا اطلسی پخته حرارت خشک
ماهی حلوا سفید خام
ماهی خال خالی اسپانیایی خام
ماهی خال خالی اسپانیایی پخته حرارت خشک
ماهی خال خالی اطلس خام
ماهی خال خالی اطلس پخته حرارت خشک
ماهی خال خالی اقیانوس آرام و جک ماهی گونه های ترکیبی خام
ماهی خال خالی اقیانوس آرام و جک ماهی گونه های ترکیبی پخته حرارت خشک
ماهی خال خالی شاهی خام
ماهی خال خالی شاهی پخته حرارت خشک
ماهی خال خالی نمک سود
ماهی خوش گوشت خام
ماهی خوش گوشت پخته حرارت خشک
ماهی دیواربین خام
ماهی دیواربین پخته حرارت خشک
ماهی ریشدار خام
ماهی ریشدار پخته حرارت خشک
ماهی ساردین اطلسی کنسروی در روغن آبکش شده با استخوان
ماهی ساردین اقیانوس آرام کنسروی در سس گوجه آبکش شده با استخوان
ماهی سالاد تن
ماهی سالمون آزاد صورتی کنسروی آبکش شده
ماهی سر گوسفندی خام
ماهی سر گوسفندی پخته حرارت خشک
ماهی سرخو گونه های ترکیبی خام
ماهی سرخو گونه های ترکیبی پخته حرارت خشک
ماهی سردرشت خام
ماهی سردرشت پخته حرارت خشک
ماهی سفید گون گونه های ترکیبی خام
ماهی سفید گون گونه های ترکیبی پخته حرارت خشک
ماهی سوریمی
ماهی سوف سرخ اطلسی خام
ماهی سوف سرخ اطلسی پخته حرارت خشک
ماهی سیسکو خام
ماهی سیسکو دودی
ماهی شوریده اطلسی خام
ماهی شوریده اطلسی پخته سوخاری و سرخ شده
ماهی قزل آلا رنگین کمان پرورشی خام
ماهی قزل آلا رنگین کمان پرورشی پخته حرارت خشک
ماهی قزل آلا نهری خام ایالت نیویورک
ماهی قزل آلا گونه های ترکیبی پخته حرارت خشک
ماهی قزل آلای دریایی لکه دار گونه های ترکیبی خام
ماهی قزل آلای دریایی لکه دار گونه های ترکیبی پخته حرارت خشک
ماهی لوتی گونه های ترکیبی خام
ماهی لوتی گونه های ترکیبی پخته حرارت خشک
ماهی لیزابه سر خام
ماهی لیزابه سر پخته حرارت خشک
ماهی مکنده سفید خام
ماهی مکنده سفید پخته حرارت خشک
ماهی هامور گونه های ترکیبی خام
ماهی هامور گونه های ترکیبی پخته حرارت خشک
ماهی کفال راه راه خام
ماهی کفال راه راه پخته حرارت خشک
ماهی کول آب شیرین خام
ماهی کول آب شیرین پخته حرارت خشک
ماهی کپور خام
ماهی کپور پخته حرارت خشک
ماهی گالیت معمولی خام
ماهی گالیت معمولی پخته حرارت خشک
ماهی گیر خام
ماهی گیر پخته حرارت خشک
ماهیقزل آلا رنگین کمان وحشی خام
ماهیقزل آلا رنگین کمان وحشی پخته حرارت خشک
ماهیقزل آلا گونه های ترکیبی خام
ماکادمیا خام
ماکادمیا خشک بوداده بدون نمک افزوده
ماکادمیا خشک بوداده شده با نمک افزوده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو احشا خوراکی خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو احشا خوراکی پخته سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو احشا خوراکی پخته ملایم آبپز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بال فقط گوشت خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بال فقط گوشت پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بال فقط گوشت پخته سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بال فقط گوشت پخته سیخ گردان شده چاشنی اصلی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بال فقط گوشت پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بال گوشت و پوست خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بال گوشت و پوست پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بال گوشت و پوست پخته سیخ گردان شده چاشنی اصلی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بال گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با آرد سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بال گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با خمیرابه سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بال گوشت و پوست پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بالای ران فقط گوشت پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بالای ران فقط گوشت پخته سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بالای ران فقط گوشت پخته سیخ گردان شده چاشنی اصلی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بالای ران فقط گوشت پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بالای ران گوشت و پوست خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بالای ران گوشت و پوست پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بالای ران گوشت و پوست پخته سیخ گردان شده چاشنی اصلی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بالای ران گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با آرد سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بالای ران گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با خمیرابه سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو بالای ران گوشت و پوست پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو ران بدون فقط گوشت خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو ران فقط گوشت پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو ران فقط گوشت پخته سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو ران فقط گوشت پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو ران گوشت و پوست خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو ران گوشت و پوست پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو ران گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با آرد سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو ران گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با خمیرابه سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو ران گوشت و پوست پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه بدون پوست بی استخوان فقط گوشت خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه بدون پوست بی استخوان فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه بدون پوست بی استخوان فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی پخته تفت آبپزی شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه بدون پوست بی استخوان فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی پخته گریل شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه بدون پوست بی استخوان فقط گوشت پخته تفت آبپزی شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه بدون پوست بی استخوان فقط گوشت پخته گریل شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه فقط گوشت پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه فقط گوشت پخته سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه فقط گوشت پخته سیخ گردان شده چاشنی اصلی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه فقط گوشت پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه گوشت و پوست خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه گوشت و پوست پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه گوشت و پوست پخته سیخ گردان شده چاشنی اصلی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با آرد سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با خمیرابه سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو سینه گوشت و پوست پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو فقط پوست خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو فقط پوست پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو فقط پوست پخته سیخ گردان شده چاشنی اصلی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو فقط پوست پخته پوشش داده شده با آرد سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو فقط پوست پخته پوشش داده شده با خمیرابه سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو فقط پوست پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو فقط گوشت آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو فقط گوشت خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو فقط گوشت پخته سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو فقط گوشت کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو پایین ران فقط گوشت پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو پایین ران فقط گوشت پخته سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو پایین ران فقط گوشت پخته سیخ گردان شده چاشنی اصلی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو پایین ران گوشت و پوست خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو پایین ران گوشت و پوست پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو پایین ران گوشت و پوست پخته سیخ گردان شده چاشنی اصلی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو پایین ران گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با آرد سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو پایین ران گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با خمیرابه سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو پایین ران گوشت و پوست پخته گبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو چربی تفکیک شده خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو کمر فقط گوشت خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو کمر فقط گوشت پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو کمر فقط گوشت پخته سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو کمر فقط گوشت پخته سیخ گردان شده چاشنی اصلی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو کمر فقط گوشت پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو کمر گوشت و پوست خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو کمر گوشت و پوست پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو کمر گوشت و پوست پخته سیخ گردان شده چاشنی اصلی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو کمر گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با آرد سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو کمر گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با خمیرابه سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو کمر گوشت و پوست پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گردن فقط گوشت خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گردن فقط گوشت پخته سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گردن فقط گوشت پخته ملایم آبپز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گردن گوشت و پوست خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گردن گوشت و پوست پخته ملایم آبپز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گردن گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با آرد سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گردن گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با خمیرابه سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره بالای ران فقط گوشت خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره بالای ران فقط گوشت پخته تفت آبپزی شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره بالای ران گوشت و پوست پخته تفت آبپزی شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره فقط گوشت خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره فقط گوشت پخته سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره فقط گوشت پخته ملایم آبپز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره فقط گوشت پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره پایین ران فقط گوشت خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره پایین ران فقط گوشت پخته تفت آبپزی شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره پایین ران فقط گوشت پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره پایین ران گوشت و پوست پخته تفت آبپزی شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره گوشت و پوست خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره گوشت و پوست پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با آرد سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با خمیرابه سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت تیره گوشت و پوست پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت سفید فقط گوشت خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت سفید فقط گوشت پخته سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت سفید فقط گوشت پخته ملایم آبپز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت سفید فقط گوشت پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت سفید گوشت و پوست خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت سفید گوشت و پوست پخته آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت سفید گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با آرد سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت سفید گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با خمیرابه سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت سفید گوشت و پوست پخته کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت و پوست خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت و پوست و احشا خوراکی و گردن آرام پز شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت و پوست و احشا خوراکی و گردن خام
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت و پوست و احشا خوراکی و گردن پخته پوشش داده شده با آرد سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت و پوست و احشا خوراکی و گردن پخته پوشش داده شده با خمیرابه سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت و پوست و احشا خوراکی و گردن کبابی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت و پوست پخته خورشتی
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با آرد سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت و پوست پخته پوشش داده شده با خمیرابه سرخ شده
مرغ 1 یا 1.5 کیلو گوشت و پوست پخته کبابی
مرغ 1.5 تا 2.5 کیلو احشا خوراکی خام
مرغ 1.5 تا 2.5 کیلو احشا خوراکی پخته ملایم آبپز شده
مرغ 1.5 تا 2.5 کیلو فقط گوشت خام
مرغ 1.5 تا 2.5 کیلو فقط گوشت پخته کبابی
مرغ 1.5 تا 2.5 کیلو گوشت تیره فقط گوشت خام
مرغ 1.5 تا 2.5 کیلو گوشت تیره فقط گوشت پخته کبابی
مرغ 1.5 تا 2.5 کیلو گوشت سفید فقط گوشت خام
مرغ 1.5 تا 2.5 کیلو گوشت سفید فقط گوشت پخته کبابی
مرغ 1.5 تا 2.5 کیلو گوشت و پوست و احشا خوراکی و گردن خام
مرغ 1.5 تا 2.5 کیلو گوشت و پوست و احشا خوراکی و گردن پخته کبابی
مرغ 1.5 تا 2.5 کیلو گوشت و پوست پخته کبابی
مرغ 2.5 تا 3.5 کیلو احشا خوراکی خام
مرغ 2.5 تا 3.5 کیلو احشا خوراکی پخته ملایم آبپز شده
مرغ 2.5 تا 3.5 کیلو فقط گوشت خام
مرغ 2.5 تا 3.5 کیلو فقط گوشت پخته آرام پز شده
مرغ 2.5 تا 3.5 کیلو گوشت تیره فقط گوشت خام
مرغ 2.5 تا 3.5 کیلو گوشت تیره فقط گوشت پخته ملایم آبپز شده
مرغ 2.5 تا 3.5 کیلو گوشت سفید فقط گوشت خام
مرغ 2.5 تا 3.5 کیلو گوشت سفید فقط گوشت پخته ملایم آبپز شده
مرغ 2.5 تا 3.5 کیلو گوشت و پوست خام
مرغ 2.5 تا 3.5 کیلو گوشت و پوست و احشا خوراکی و گردن خام
مرغ 2.5 تا 3.5 کیلو گوشت و پوست و احشا خوراکی و گردن پخته آرام پز شده
مرغ 2.5 تا 3.5 کیلو گوشت و پوست پخته آرام پز شده
مرغ بال منجمد لعاب داده طعم باربیکیو
مرغ بال منجمد لعاب داده طعم باربیکیو حرارت دیده (در فر معمولی)
مرغ بال منجمد لعاب داده طعم باربیکیو حرارت دیده (مایکرویو شده)
مرغ جوجه یک کیلویی سیخ گردان شده باربیکیو بال فقط گوشت
مرغ جوجه یک کیلویی سیخ گردان شده باربیکیو بال گوشت و پوست
مرغ جوجه یک کیلویی سیخ گردان شده باربیکیو بالای ران فقط گوشت
مرغ جوجه یک کیلویی سیخ گردان شده باربیکیو بالای ران گوشت و پوست
مرغ جوجه یک کیلویی سیخ گردان شده باربیکیو سینه گوشت و پوست
مرغ جوجه یک کیلویی سیخ گردان شده باربیکیو فقط گوشت سینه
مرغ جوجه یک کیلویی سیخ گردان شده باربیکیو پایین ران فقط گوشت
مرغ جوجه یک کیلویی سیخ گردان شده باربیکیو پایین ران گوشت و پوست
مرغ جوجه یک کیلویی سیخ گردان شده باربیکیو پوست
مرغ جوجه یک کیلویی سیخ گردان شده باربیکیو کمر فقط گوشت
مرغ جوجه یک کیلویی سیخ گردان شده باربیکیو کمر گوشت و پوست
مرغ جگر همه نوع خام
مرغ جگر همه نوع پخته سرخ شده در تابه با روغن کم
مرغ جگر همه نوع پخته ملایم آبپز شده
مرغ دل همه نوع خام
مرغ دل همه نوع پخته ملایم آبپز شده
مرغ سنگدان همه نوع خام
مرغ سنگدان همه نوع پخته ملایم آبپز شده
مرغ شاخدار فقط گوشت خام
مرغ شاخدار گوشت و پوست خام
مرغ پایین و بالای ران با پوست فرآوری شده با محلول نمکی خام
مرغ پایین و بالای ران با پوست فرآوری شده با محلول نمکی پخته تفت آبپزی شده
مرغ پایین و بالای ران با پوست فرآوری شده با محلول نمکی پخته کبابی
مرغ پوست (پایین و بالای ران) خام
مرغ پوست (پایین و بالای ران) پخته تفت آبپزی شده
مرغ پوست (پایین و بالای ران) پخته کبابی
مرغ چرخ کرده خام
مرغ چرخ کرده کرامبل پخته برشته شده در تابه
مرغ کنسروی بدون آب مرغ
مرغ کنسروی فقط گوشت آبکش شده کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا
مرغ کنسروی فقط گوشت با آب مرغ
مرغ کنسروی فقط گوشت با آب مرغ کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا
مرغ کنسروی فقط گوشت با آب کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا
مرغ کورنیش فقط گوشت خام
مرغ کورنیش فقط گوشت پخته گبابی
مرغ کورنیش گوشت و پوست خام
مرغ کورنیش گوشت و پوست پخته گبابی
مرغ گوشت تیره بالای ران فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی خام
مرغ گوشت تیره بالای ران فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی پخته تفت آبپزی شده
مرغ گوشت تیره بالای ران فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی پخته کبابی
مرغ گوشت تیره بالای ران گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی پخته تفت آبپزی شده
مرغ گوشت تیره پایین ران فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی خام
مرغ گوشت تیره پایین ران فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی پخته تفت آبپزی شده
مرغ گوشت تیره پایین ران فقط گوشت فرآوری شده با محلول نمکی پخته کبابی
مرغ گوشت تیره پایین ران گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی خام
مرغ گوشت تیره پایین ران گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی خام
مرغ گوشت تیره پایین ران گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی پخته تفت آبپزی شده
مرغ گوشت تیره پایین ران گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی پخته کبابی
مرغ گوشت تیره پایین ران گوشت و پوست فرآوری شده با محلول نمکی پخته کبابی
مغز تخم آفتابگردان بو داده در روغن با نمک افزوده
مغز تخم آفتابگردان خشک بوداده شده با نمک افزوده
مغز تخمه آفتابگردان با پوست خشک بو داده با نمک افزوده
مغز تخمه آفتابگردان برشته شده با نمک افزوده
مغز تخمه آفتابگردان برشته شده بدون نمک
مغز تخمه آفتابگردان بوداده با روغن بدون نمک
مغز تخمه آفتابگردان خشک بوداده شده بدون نمک
مغز تخمه آفتابگردان خشک شده
مغز تخمه هندوانه خشک شده
مغز تخمه کدو و کدو حلوایی بوداده با نمک افزوده
مغز تخمه کدو و کدو حلوایی بوداده بدون نمک
مغز تخمه کدو و کدو حلوایی خشک شده
مغز دانه کنجد برشته شده بدون نمک افزوده (بدون پوست)
مغز دانه گلرنگ خشک شده
مغز نارگیل خام
مغز نارگیل خشک برشته شده
مغز نارگیل خشک شده خامه ای
مغز نارگیل خشک شده شیرین شده رنده
مغز نارگیل خشک شده شیرین نشده
مغز نارگیل خشک شیرین تکه شده بسته بندی
مغز نارگیل خشک شیرین تکه شده کنسروی
مغز پنبه دانه بوداده (بدون گوسپیول)
مغزدرخت پیلی خشک شده
میت لوف یا شامی گیاهی
میسو
ناتو
نخود (لوبیای گاربانزو نخود بنگالی) دانه های رسیده خام
نخود (لوبیای گاربانزو نخود بنگالی) دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
نخود (لوبیای گاربانزو نخود بنگالی) دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
نخود (لوبیای گاربانزو نخود بنگالی) دانه های رسیده کنسروی آبکش شده
نخود (لوبیای گاربانزو نخود بنگالی) دانه های رسیده کنسروی آبکش شده شسته با آب
نخود (لوبیای گاربانزو نخود بنگالی) دانه های رسیده کنسروی با مایع داخل کنسرو کم سدیم
نخود (لوبیای گاربانزو نخود بنگالی) دانه های رسیده کنسروی با مایع داخل کنسروی
نخود فرنگی لپه شده دانه های رسیده خام
نخود لپه شده دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
نخود کفتری دانه های رسیده خام
نخود کفتری دانه های رسیده پخته آب پز با نمک
نخود کفتری دانه های رسیده پخته آب پز بدون نمک
نرم تنان حلزون خام
نرم تنان حلزون های نفیر انواع نامشخص خام
نرم تنان حلزون های نفیر انواع نامشخص پخته حرارت خشک
نرم تنان سرپاور گونه های ترکیبی خام
نرم تنان سرپاور گونه های ترکیبی پخته سرخ شده
نرم تنان سپیداج گونه های ترکیبی خام
نرم تنان سپیداج گونه های ترکیبی پخته حرارت مرطوب
نرم تنان صدف حلزونی تنوری یا بریان شده
نرم تنان صدف دو کفه ای گونه های ترکیبی پخته حرارت مرطوب
نرم تنان صدف دو کفه ای گونه های ترکیبی پخته سوخاری و سرخ شده
نرم تنان صدف دو کفه ای گونه های ترکیبی کنسروی آبکش شده
نرم تنان صدف دو کفه ای گونه های ترکیبی کنسروی مایع
نرم تنان صدف دوکفه ای گونه های ترکیبی خام
نرم تنان صدف چروک شرقی وحشی خام
نرم تنان صدف چروک شرقی وحشی پخته حرارت خشک
نرم تنان صدف چروک شرقی وحشی پخته حرارت مرطوب
نرم تنان صدف چروک شرقی پخته سوخاری و سرخ شده
نرم تنان صدف چروک شرقی پرورشی خام
نرم تنان صدف چروک شرقی پرورشی پخته حرارت خشک
نرم تنان صدف چروک شرقی کنسروی
نرم تنان صدف ژاپنی خام
نرم تنان صدف ژاپنی پخته حرارت مرطوب
نرم تنان صدف کبود خام
نرم تنان صدف کبود پخته حرارت مرطوب
نرم تنان هشت پا معمولی خام
نرم تنان هشت پا معمولی پخته حرارت مرطوب
نرم تنان گوش دریا گونه های ترکیبی خام
نرم تنان گوش دریا گونه های ترکیبی پخته سرخ شده
نرم تنان گوش ماهی (خلیج و دریا) پخته بخارپز
نرم تنان گوش ماهی گونه های ترکیبی جایگزین از سوریمی
نرم تنان گوش ماهی گونه های ترکیبی خام
نرم تنان گوش ماهی گونه های ترکیبی پخته سوخاری و سرخ شده
نودل چینی کریستالی (از نشاسته ماش) دهیدراته
هات داگ کم چرب گیاهی کنسروی آماده نشده نام تجاری لوما لیندا
هات داگ گیاهی کم چرب کنسروی آماده نشده نام تجاری ورتینگتون
هات داگ گیاهی کنسروی آماده نشده نام تجاری ورتینگتون
همبرگر بسته بندی خام
پاپاد
پاچه خام
پای قورباغه خام
پای مرغ آبپز شده
پخشینه بادام زمینی قند احیا کننده
پخشینه ساندویچ بدون گوشت
پرستو ماهی فلوریدا پخته حرارت خشک
پرستوماهی فلوریدا خام
پرک سویا
پسته خام
پسته خشک بوداده بدون نمک افزوده
پسته خشک بوداده شده با نمک افزوده
پسته دریایی خام
پسته دریایی خشک شده
پنیر سویا آماده شده با سولفات کلسیم
پنیر سویا خام سفت آماده شده با سولفات کلسیم
پنیر سویا خام معمولی آماده شده با سولفات کلسیم
پنیر لوبیا (خشک–منجمد شده (کویادوفو
پنیر لوبیا تخمیر شده با نمک افزوده (فویو) آماده شده با سولفات کلسیم
پنیر لوبیا خشک–منجمد (کویادوفو) آماده شده با سولفات کلسیم
پنیر لوبیا خیلی سفت آماده شده با کلرید منیزیم
پنیر لوبیا سرخ شده
پنیر لوبیا سفت آماده شده با کلرید منیزیم
پنیر لوبیا نمک زده و تخمیرشده (فویو)
پوره لوبیا با سالسا نام تجاری پیس
پوره لوبیا با فلفل هالاپینیو نام تجاری پیس
پوره لوبیا سنتی نام تجاری پیس
پوره لوبیا قرمز کنسروی
پوره لوبیا کنسروی بدون چربی
پوره لوبیا کنسروی روش ستنی (شامل کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا)
پوره لوبیا کنسروی روش سنتی کم سدیم
پوره لوبیا کنسروی ویژه گیاهخواران
ژامبون بوقلمون گوشت تیره دودی منجمد کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا
کاشی ماهی خام
کاشی ماهی پخته حرارت خشک
کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا شامی گوشت گاو بسته بندی شده با استاندارد شرکت وی پی پی منجمد خام
کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا شامی گوشت گاو بسته بندی شده با استاندارد شرکت وی پی پی منجمد پخته
کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا کره بادام زمینی نرم
کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا گوشت گاو شامی (100%) منجمد خام
کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا گوشت گاو شامی (100%) منجمد پخته
کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا گوشت گاو چرخ کرده فله ای/ درشت منجمد خام
کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا گوشت گاو چرخ کرده فله ای/ درشت منجمد پخته
کالای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا گوشت گاو کنسروی
کالباس بدون گوشت
کالباس گوشت قرمز
کالباس گوشت مرغ
کبوتر پخته (شامل جوجه کبوتر)
کتلت گیاهی کنسروی آماده نشده نام تجاری ورتینگتون
کره بادام زمینی با امگا-3 خامه ای
کره بادام زمینی با تکه های بادام با نمک
کره بادام زمینی با تکه های بادام با ویتامین و مینرال افزوده
کره بادام زمینی با تکه های بادام بدون نمک
کره بادام زمینی نرم با نمک
کره بادام زمینی نرم با ویتامین و مینرال افزوده
کره بادام زمینی نرم بدون نمک
کره بادام زمینی نرم کم چرب
کره بادام زمینی کم سدیم
کره بادام ساده با نمک افزوده
کره بادام ساده بدون نمک افزوده
کره بادام هندی ساده با نمک افزوده
کره بادام هندی ساده بدون نمک افزوده
کره تخم آفتابگردان با نمک افزوده
کره تخمه آفتابگردان بدون نمک
کره کنجد ارده از مغز بو نداده (حذف پوسته ی دانه به روش غیر شیمیایی)
کره کنجد ارده از مغز بوداده و برشته شده (رایجترین نوع)
کره کنجد ارده از مغز خام و آسیاب شده
کره کنجد ارده از مغز خام و آسیاب شده
کره کنجد رب
کفشک ماهی (گونه های پهن ماهی و حلوا) خام
کفشک ماهی (گونه های پهن ماهی و حلوا) پخته حرارت خشک
کله گنجشکی بدون گوشت
کله گنجشکی گیاهی با سس گریوی کنسروی آماده نشده نام تجاری لوما لیندا
کنجاله سویا چربی گرفته شده خام
کنجاله کنجد تا حدی چربی آن گرفته شده
کنجاله گلرنگ تا حدی چربی آن گرفته شده
کنجد بدون پوست برشته شده با نمک افزوده
کنسانتره پروتئینی سویا تولید شده با شستشوی اسید
کوسه ماهی گونه های ترکیبی خام
کوسه ماهی گونه های ترکیبی پخته غوطه ور در خمیرابه و سرخ شده
کوفته ماهی صنعتی دستور پخت شیرین
گاو دم خام
گربه ماهی سالمون کانال پرورشی پخته حرارت خشک
گربه ماهی کانال وحشی خام
گربه ماهی کانال وحشی پخته حرارت خشک
گربه ماهی کانال پخته سوخاری و سرخ شده
گربه ماهی کانال پرورشی خام
گردو انگلیسی
گردو خشک بو داده با نمک افزوده
گردو سیاه خشک شده
گردو لعاب داده
گردوی آمریکایی خشک شده
گردوی سفید خشک شده
گردوی پی کان
گردوی پی کان بو داده در روغن با نمک افزوده
گردوی پی کان بو داده در روغن بدون نمک افزوده
گردوی پی کان خشک بوداده بدون نمک افزوده
گردوی پی کان خشک بوداده شده با نمک افزوده
گرگ ماهی اطلسی خام
گرگ ماهی اطلسی پخته حرارت خشک
گوسفند گوشت دیزی خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه دنده تکه ای / یک ردیف دنده کبابی حذف گوشت و چربی بین استخوان دنده با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه دنده تکه ای / یک ردیف دنده کبابی حذف گوشت و چربی بین استخوان دنده با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه دنده تکه ای حذف گوشت و چربی بین استخوان دنده با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته گریل شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه دنده تکه ای حذف گوشت و چربی بین استخوان دنده با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته گریل شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه دنده تکه ای حذف گوشت و چربی بین استخوان دنده حذف تمام چربی با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی پخته گریل شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه دنده تکه ای حذف گوشت و چربی بین استخوان دنده حذف تمام چربی با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی پخته گریل شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه سردست پای جلو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه سردست پای جلو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه سردست پای جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه سردست پای جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا بدون پاچه با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا بدون پاچه با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا بدون پاچه با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا بدون پاچه با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا راسته تکه ای بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا راسته تکه ای بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته بریان شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا راسته تکه ای بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا راسته تکه ای بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته بریان شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا ران پای عقب ساق پا با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا ران پای عقب ساق پا با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا ران پای عقب ساق پا با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا ران پای عقب ساق پا با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا قسمت تحتانی بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا قسمت تحتانی بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا قسمت تحتانی بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا قسمت تحتانی بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا قسمت میانی سرین با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا قسمت میانی سرین با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته بریان شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا قسمت میانی سرین با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا قسمت میانی سرین با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته بریان شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا نیمه بالایی پای عقب بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا نیمه بالایی پای عقب بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا نیمه بالایی پای عقب بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا نیمه بالایی پای عقب بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا نیمه پایین ران عقب گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا نیمه پایین ران عقب گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا نیمه پایین ران عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا نیمه پایین ران عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا کامل (ران و راسته) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا کامل (ران و راسته) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا کامل (ران و راسته) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه پا کامل (ران و راسته) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه چربی تفکیک شده خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه چربی تفکیک شده پخته شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه چربی خارجی خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه چربی خارجی پخته شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه چربی داخل ماهیچه خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه چربی داخل ماهیچه پخته شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کتف بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کتف بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کتف بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کتف بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کتف تیغه شانه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کتف تیغه شانه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته بریان شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کتف تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کتف تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته بریان شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کمر گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کمر گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته بریان شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کمر گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر خام
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه کمر گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته بریان شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه یک ردیف دنده کبابی حذف گوشت و چربی بین استخوان دنده با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه یک ردیف دنده کبابی حذف گوشت و چربی بین استخوان دنده با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه یک ردیف دنده کبابی حذف گوشت و چربی بین استخوان دنده حذف تمام چربی با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی پخته کبابی شده
گوشت بره استرالیایی وارداتی تازه یک ردیف دنده کبابی حذف گوشت و چربی بین استخوان دنده حذف تمام چربی با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی برش مکعبی خورشتی یا کبابی (پا و کتف) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر خام
گوشت بره اهلی برش مکعبی خورشتی یا کبابی (پا و کتف) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر پخته بریان شده
گوشت بره اهلی برش مکعبی خورشتی یا کبابی (پا و کتف) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره اهلی ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی چربی تفکیک شده با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی چربی تفکیک شده با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته شده
گوشت بره اهلی ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته شده
گوشت بره اهلی ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته شده
گوشت بره اهلی ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته شده
گوشت بره اهلی دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر خام
گوشت بره اهلی دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی سردست پای جلو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی سردست پای جلو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره اهلی سردست پای جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره اهلی سردست پای جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی سردست پای جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی سردست پای جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره اهلی پا نیمه بالای پای عقب گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی پا نیمه بالای پای عقب گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی پا نیمه بالای پای عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی پا نیمه بالای پای عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی پا نیمه بالایی پای عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی پا نیمه بالایی پای عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی پا نیمه پایین ران عقب گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی پا نیمه پایین ران عقب گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی پا نیمه پایین ران عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی پا نیمه پایین ران عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی پا نیمه پایین پای عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی پا نیمه پایین پای عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی پا کامل (ران و راسته) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی پا کامل (ران و راسته) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی پا کامل (ران و راسته) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی پا کامل (ران و راسته) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی پا کامل (ران و راسته) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی پا کامل (ران و راسته) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی کتف بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی کتف بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی کتف بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره اهلی کتف بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی کتف بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی کتف بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی کتف بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره اهلی کتف بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر کیفیت خوب کبابی شده
گوشت بره اهلی کتف بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی کتف بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی کتف بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره اهلی کتف بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی کتف تیغه شانه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی کتف تیغه شانه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی کتف تیغه شانه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره اهلی کتف تیغه شانه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی کتف تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی کتف تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی کتف تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره اهلی کتف تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی کتف تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی کتف تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی کتف تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره اهلی کتف تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره اهلی کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره اهلی کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره اهلی کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلیمتر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی کمر گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی کمر گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی کمر گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی کمر گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی کمر گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی کمر گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره اهلی کمر گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت بره اهلی کمر گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت بره اهلی کمر گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته کبابی شده
گوشت بره بخش های احشایی غیر عضلانی و فراورده های جانبی پانکراس (لوزالمعده) خام
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی تفکیک شده بطورمکانیکی خام
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی جگر خام
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی جگر سفید پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی جگر پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی جگر پخته سرخ شده درتابه با روغن کم
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی جگرسفید خام
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی دل خام
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی دل پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی زبان خام
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی زبان پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی طحال خام
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی طحال پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی قلوه خام
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی قلوه پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی مغز خام
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی مغز پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی مغز پخته سرخ شده در تابه با روغن کم
گوشت بره بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی پانکراس (لوزالمعده) پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی بالای کمر ستون فقرات گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی بالای کمر ستون فقرات گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت بالا کبابی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی بالای کمر ستون فقرات گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی بالای کمر ستون فقرات گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت بالا کبابی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی برش مربع کتف تکه ای گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی برش مربع کتف تکه ای گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی برش مربع کتف تکه ای گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی برش مربع کتف تکه ای گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی برش مربع کتف گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی برش مربع کتف گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی برش مربع کتف گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت پایین کباب شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی ران پای عقب گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی ران پای عقب گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی ران پای عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی ران پای عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی سردست پای جلو گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی سردست پای جلو گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی سردست پای جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی سردست پای جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی فیله گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی فیله گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت بالا سرخ شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی فیله گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت بالا سرخ شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی چربی تفکیک شده پخته شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر پخته شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر پخته کبابی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد سردست پای جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد سردست پای جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد پا کامل (ران و راسته) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد پا کامل (ران و راسته) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر پخته کبابی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد پا کامل (ساق و راسته) گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد پا کامل (ساق و راسته) گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد کمر گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته بریان شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد کمر گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد کمر گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلیمتر پخته بریان شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی منجمد کمر گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته بریان شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی پا تکه ای/ استیک با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی پا تکه ای/ استیک با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی پا تکه ای/ استیکی با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت بالا سرخ شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی چربی بافت خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی چربی بافت پخته شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی چربی داخل ماهیچه خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی چربی داخل ماهیچه پخته شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی کتف با نخ بسته شده لوله شده بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی کتف با نخ بسته شده لوله شده بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت پایین کبابی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی کتف با نخ بسته شده لوله شده بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی کتف با نخ بسته شده لوله شده بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت پایین کبابی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی کمر بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی کمر بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت بالا کباب شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی کمر بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی کمر بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت بالا کبابی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی کمر تکه ای گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی کمر تکه ای گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی کمر تکه ای گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت بالا سرخ شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی گردن تکه ای گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی گردن تکه ای گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی گردن تکه ای گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی گردن تکه ای گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی یک ردیف دنده با حذف نیمی از گوشت و چربی بین استخوان دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت بالا کبابی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی یک ردیف دنده با حذف نیمی از گوشت و چربی بین استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی یک ردیف دنده با حذف نیمی از گوشت و چربی بین استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت بالا کبابی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی یک ردیف دنده با حذف نیمی از گوشت و چربی بین استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی یک ردیف دنده حذف تمام گوشت و چربی بین استخوان دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی یک ردیف دنده حذف تمام گوشت و چربی بین استخوان دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت بالا کبابی شده
گوشت بره نیوزلندی وارداتی یک ردیف دنده حذف تمام گوشت و چربی بین استخوان دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزلندی وارداتی یک ردیف دنده حذف تمام گوشت و چربی بین استخوان دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت بالا کبابی شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی انتهای کمر بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی انتهای کمر بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت بالا کبابی شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی برش سوئیسی زبان خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی برش سوئیسی زبان پخته خیس خورده و ملایم آبپز شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی برش مربع کتف گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت پایین کبابی شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی بین قلوه گاه و راسته بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی بین قلوه گاه و راسته بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی بین قلوه گاه و راسته بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی بین قلوه گاه و راسته بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی جگر خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی جگر پخته خیس خورده و سرخ شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی خوش گوشت خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی خوش گوشت پخته خیس خورده و ملایم آبپز شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی دل خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی دل پخته خیس خورده و ملایم آبپز شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی دنبلان خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی دنبلان پخته خیس خورده و سرخ شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی سینه گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی سینه گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی فیله گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی قلوه خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی قلوه پخته خیس خورده و سرخ شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی مغز خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی مغز پخته خیس خورده و سرخ شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی پا تکه ای/ استیکی با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت بالا سرخ شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی پا پاک کرده بدون استخوان بدون گوشت انتهای کمر بدون ران گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی پا پاک کرده بدون استخوان بدون گوشت انتهای کمر بدون ران گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت پایین کبابی شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی پا پاک کرده بدون استخوان بدون گوشت انتهای کمر بدون ران گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی پا پاک کرده بدون استخوان بدون گوشت انتهای کمر بدون ران گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت پایین کبابی شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی چرخ کرده خام
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی چرخ کرده پخته تفت آبپزی شده
گوشت بره نیوزیلندی وارداتی کمر تکه ای گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت بالا سرخ شده
گوشت بره چرخ کرده خام
گوشت بره چرخ کرده پخته بریان شده
گوشت شکار اسب خام
گوشت شکار اسب پخته کبابی شده
گوشت شکار الک یا واپیتی خام
گوشت شکار الک یا واپیتی سرین گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته بریان شده
گوشت شکار الک یا واپیتی فیله گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته بریان شده
گوشت شکار الک یا واپیتی پخته کبابی شده
گوشت شکار الک یا واپیتی چرخ کرده خام
گوشت شکار الک یا واپیتی چرخ کرده پخته سرخ شده در تابه بدون آب و روغن
گوشت شکار الک یا واپیتی کمر گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته بریان شده
گوشت شکار بز پخته کبابی شده
گوشت شکار بز کوهی پخته کبابی شده
گوشت شکار بزکوهی خام
گوشت شکار بوفالو رودخانه ای خام
گوشت شکار بوفالو رودخانه ای پخته کبابی شده
گوشت شکار بیفالو ترکیبی از برش ها خام
گوشت شکار بیفالو ترکیبی از برش ها پخته کبابی شده
گوشت شکار گاومیش کوهان دار آمریکایی استیک راسته از عضله میانی گوشت لخم خالص تفکیک شده استیک 2.54 سانتی متر پخته بریان شده
گوشت شکار گاومیش کوهان دار آمریکایی استیک راسته از عضله میانی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی خام
گوشت شکار گاومیش کوهان دار آمریکایی انتهای دنده بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده استیک 2.54 سانتی متر پخته بریان شده
گوشت شکار گاومیش کوهان دار آمریکایی انتهای دنده بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی خام
گوشت شکار گاومیش کوهان دار آمریکایی برش داخلی و فوقانی سرین گوشت لخم خالص تفکیک شده استیک 2.54 سانتی متر خام
گوشت شکار گاومیش کوهان دار آمریکایی برش داخلی و فوقانی سرین گوشت لخم خالص تفکیک شده استیک 2.54 سانتی متر پخته بریان شده
گوشت شکار گاومیش کوهان دار آمریکایی ماهیچه کتف با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی خام
گوشت شکار گاومیش کوهان دار آمریکایی چرخ کرده خام
گوشت شکار گاومیش کوهان دار آمریکایی چرخ کرده پخته سرخ شده در تابه بدون آب و روغن
گوشت شکار گاومیش کوهان دار آمریکایی گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت شکار گاومیش کوهان دار آمریکایی گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت شکار گاومیش کوهان دار آمریکایی گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت شکار گاومیش کوهان دار آمریکایی گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت شکار گوزن اوراسیایی خام
گوشت شکار گوزن اوراسیایی پخته کبابی شده
گوشت شکار گوزن برش داخلی و فوقانی سرین گوشت لخم خالص تفکیک شده استیک 2.54 سانتی متر پخته بریان شده
گوشت شکار گوزن خام
گوشت شکار گوزن شمالی خام
گوشت شکار گوزن شمالی پخته کبابی شده
گوشت شکار گوزن فیله گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته بریان شده
گوشت شکار گوزن ماهیچه کتف با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت شکار گوزن پخته کبابی شده
گوشت شکار گوزن چرخ کرده خام
گوشت شکار گوزن چرخ کرده پخته سرخ شده در تابه بدون آب و روغن
گوشت شکار گوزن کمر گوشت لخم خالص تفکیک شده استیک 2.54 سانتی متر پخته بریان شده
گوشت چرخ کرده بوقلمون 85% گوشت لخم 15% چربی خام
گوشت چرخ کرده بوقلمون 85% گوشت لخم 15% چربی شامی بریان شده
گوشت چرخ کرده بوقلمون 85% گوشت لخم 15% چربی کرامبل برشته شده در تابه
گوشت چرخ کرده بوقلمون 93% گوشت لخم 7% چربی خام
گوشت چرخ کرده بوقلمون 93% گوشت لخم 7% چربی شامی بریان شده
گوشت چرخ کرده بوقلمون 93% گوشت لخم 7% چربی کرامبل برشته شده در تابه
گوشت چرخ کرده بوقلمون بدون چربی خام
گوشت چرخ کرده بوقلمون بدون چربی شامی بریان شده
گوشت چرخ کرده بوقلمون بدون چربی کرامبل برشته شده در تابه
گوشت چرخ کرده بوقلمون خام
گوشت چرخ کرده بوقلمون پخته
گوشت کبابی گیاهی منجمد آماده نشده نام تجاری ورتینگتون
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار دنده کبابی/ استیک مغز دنده در ابتدای سینه با پوشش چربی بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار دنده کبابی/ استیک مغز دنده در ابتدای سینه با پوشش چربی بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار سرین کبابی/ استیک برش بیرونی و تحتانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار سرین کبابی/ استیک برش بیرونی و تحتانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار سرین کبابی/ استیک برش داخلی و فوقانی سرین بدون لایه چربی بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار سرین کبابی/ استیک برش داخلی و فوقانی سرین بدون لایه چربی بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار چربی بافت گوشت خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار چربی خارجی خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار چرخ کرده %85 گوشت لخم / %15 چربی خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار کمر کبابی/ استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار کمر کبابی/ استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار کمر کبابی/ استیک راسته از عضلات میانی بدون سرین و دو سر ران بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار کمر کبابی/ استیک راسته از عضلات میانی بدون سرین و دو سر ران بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار کمر کبابی/ استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی علفخوار کمر کبابی/ استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو دنده کبابی/ استیک بخشی از دنده و ستون فقرات و ماهیچه میان دنده بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده میزان چربی بین لایه ها 5/4 (نیمه چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو دنده کبابی/ استیک بخشی از دنده و ستون فقرات و ماهیچه میان دنده بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده میزان چربی بین لایه ها 9 (پر چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو دنده کبابی/ استیک بخشی از دنده و ستون فقرات و ماهیچه میان دنده بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده میزان چربی بین لایه ها 5/4 (نیمه چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو دنده کبابی/ استیک بخشی از دنده و ستون فقرات و ماهیچه میان دنده بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده میزان چربی بین لایه ها 9 (پر چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو چربی بافت گوشت میزان چربی بین لایه ها 5/4 (نیمه چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو چربی بافت گوشت میزان چربی بین لایه ها 9 (پر چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو چربی خارجی میزان چربی بین لایه ها 5/4 (نیمه چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو چربی خارجی میزان چربی بین لایه ها 9 (پر چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو کمر کبابی/ استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده میزان چربی بین لایه ها 5/4 (نیمه چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو کمر کبابی/ استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده میزان چربی بین لایه ها 9 (پر چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو کمر کبابی/ استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده میزان چربی بین لایه ها 5/4 (نیمه چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو کمر کبابی/ استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده میزان چربی بین لایه ها 9 (پر چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو کمر کبابی/ استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده میزان چربی بین لایه ها 9 (پر چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو کمر کبابی/ استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده میزان چربی بین لایه ها 5/4 (نیمه چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو واگیو کمر کبابی/ استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده میزان چربی بین لایه ها 9 (پر چرب) خام
گوشت گاو استرالیایی وارداتی گاو ژاپنی واگیو کمر کبابی/ استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده میزان چربی بین لایه ها 5/4 (نیمه چرب) خام
گوشت گاو استیک ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو استیک ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو استیک ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو استیک ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک ابتدای گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو استیک ابتدای گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک ابتدای گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو استیک ابتدای گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک ابتدای گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو استیک ابتدای گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک تیغه بالای شانه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو استیک تیغه بالای شانه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک تیغه بالای شانه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو استیک تیغه بالای شانه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک تیغه بالای شانه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خا
گوشت گاو استیک تیغه بالای شانه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک تیغه بالای شانه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو استیک تیغه بالای شانه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک تیغه بالای شانه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو استیک تیغه بالای شانه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک تیغه بالای شانه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو استیک تیغه بالای شانه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان برش خارجی دنده با عضله دیافراگم گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان برش خارجی دنده با عضله دیافراگم گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان برش خارجی دنده با عضله دیافراگم گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان برش خارجی دنده با عضله دیافراگم گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان برش خارجی دنده با عضله دیافراگم گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان برش خارجی دنده با عضله دیافراگم گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان برش خارجی دنده با عضله دیافراگم گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان برش خارجی دنده با عضله دیافراگم گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان برش خارجی دنده با عضله دیافراگم گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان برش خارجی دنده با عضله دیافراگم گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان برش خارجی دنده با عضله دیافراگم گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان برش خارجی دنده با عضله دیافراگم گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان ماهیچه اصلی داخل دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان ماهیچه اصلی داخل دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان ماهیچه اصلی داخل دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان ماهیچه اصلی داخل دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان ماهیچه اصلی داخل دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان ماهیچه اصلی داخل دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان ماهیچه اصلی داخل دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان ماهیچه اصلی داخل دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان ماهیچه اصلی داخل دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان ماهیچه اصلی داخل دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان ماهیچه اصلی داخل دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو استیک سینه بدون استخوان ماهیچه اصلی داخل دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغر دنده در ابتدای سینه بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه با گوشت دور آن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه با گوشت دور آن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه با گوشت دور آن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه با گوشت دور آن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه با گوشت دور آن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه با گوشت دور آن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک کتف بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک کتف بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک کتف بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک کتف بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو استیک کتف بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو استیک کتف بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو استیک یا گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو استیک یا گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو استیک یا گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو استیک یا گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو استیک یا گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو استیک یا گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی تفکیک شده بطور مکانیکی خام
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی جگر خام
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی جگر سفید خام
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی جگر سفید پخته شده تفت آبپزی شده
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی جگر پخته شده تفت آبپزی شده
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی جگر پخته شده سرخ شده در تابه با روغن کم
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی دل خام
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی دل پخته شده ملایم آبپز شده
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی زبان خام
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی زبان پخته شده ملایم آبپزشده
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی سیرابی خام
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی سیرابی پخته ملایم آبپز شده
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی طحال خام
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی طحال پخته شده تفت آبپزی شده
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی غده تیموس خام
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی غده تیموس پخته شده تفت آبپزی شده
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی قلوه خام
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی قلوه پخته شده ملایم آبپز شده
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی لوزالمعده (پانکراس) خام
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی لوزالمعده (پانکراس) پخته شده تفت آبپزی شده
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی مغز خام
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی مغز پخته شده سرخ شده در تابه با روغن کم
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی مغز پخته شده ملایم آبپز شده
گوشت گاو بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی چربی اطراف قلوه و کمر گوسفند خام
گوشت گاو برش ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو برش ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو برش ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو برش ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو برش ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو برش ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو برش ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو برش ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو برش ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو برش ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو برش ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو برش ابتدای دنده زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو برش بین قلوه گاه و قسمت تحتانی راسته در نیم تنه عقب استیک مثلثی شکل از قسمت تحتانی راسته بدون غضروف گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو برش بین قلوه گاه و قسمت تحتانی راسته در نیم تنه عقب گوشت کبابی مثلثی شکل از قسمت تحتانی راسته بدون غضروف گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو برش بین قلوه گاه و قسمت تحتانی راسته در نیم تنه عقب گوشت کبابی مثلثی شکل از قسمت تحتانی راسته بدون غضروف گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو برش بین قلوه گاه و قسمت تحتانی راسته در نیم تنه عقب گوشت کبابی مثلثی شکل از قسمت تحتانی راسته بدون غضروف گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو برش بین قلوه گاه و قسمت تحتانی راسته در نیم تنه عقب گوشت کبابی مثلثی شکل از قسمت تحتانی راسته بدون غضروف گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو برش بین قلوه گاه و قسمت تحتانی راسته در نیم تنه عقب گوشت کبابی مثلثی شکل از قسمت تحتانی راسته بدون غضروف گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو برش بین قلوه گاه و قسمت تحتانی راسته در نیم تنه عقب گوشت کبابی مثلثی شکل از قسمت تحتانی راسته بدون غضروف گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو برش بین قلوه گاه و قسمت تحتانی راسته در نیم تنه عقب گوشت کبابی مثلثی شکل از قسمت تحتانی راسته بدون غضروف گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو برش بین قلوه گاه و قسمت تحتانی راسته در نیم تنه عقب گوشت کبابی مثلثی شکل از قسمت تحتانی راسته بدون غضروف گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو برش بین قلوه گاه و قسمت تحتانی راسته در نیم تنه عقب گوشت کبابی مثلثی شکل از قسمت تحتانی راسته بدون غضروف گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو برش بین قلوه گاه و قسمت تحتانی راسته در نیم تنه عقب گوشت کبابی مثلثی شکل از قسمت تحتانی راسته بدون غضروف گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو برش بین قلوه گاه و قسمت تحتانی راسته در نیم تنه عقب گوشت کبابی مثلثی شکل از قسمت تحتانی راسته بدون غضروف گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو برش بین قلوه گاه و قسمت تحتانی راسته در نیم تنه عقب گوشت کبابی مثلثی شکل از قسمت تحتانی راسته بدون غضروف گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو برش خرده فروشی چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو برش خرده فروشی چربی تفکیک شده پخته
گوشت گاو برش عرضی ران گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو برش عرضی ران گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته ملایم آبپز شده
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته
گوشت گاو دنده بالای استخوان دنده در نزدیکی ستون فقرات با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو دنده بالای استخوان دنده در نزدیکی ستون فقرات با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو دنده بالای استخوان دنده در نزدیکی ستون فقرات با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو دنده بالای استخوان دنده در نزدیکی ستون فقرات با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو دنده بالای استخوان دنده در نزدیکی ستون فقرات با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو دنده بالای استخوان دنده در نزدیکی ستون فقرات با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو دنده بالای استخوان دنده در نزدیکی ستون فقرات با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو دنده بالای استخوان دنده در نزدیکی ستون فقرات با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو دنده بالای استخوان دنده در نزدیکی ستون فقرات با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو دنده بالای استخوان دنده در نزدیکی ستون فقرات با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو دنده بالای استخوان دنده در نزدیکی ستون فقرات با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو دنده بالای استخوان دنده در نزدیکی ستون فقرات با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا خام
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا پخته کباب شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده و عضله بیرونی با لایه چربی (دنده های 6-9) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده و عضله بیرونی با لایه چربی (دنده های 6-9) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده و عضله بیرونی با لایه چربی (دنده های 6-9) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده و عضله بیرونی با لایه چربی (دنده های 6-9) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا خام
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده و عضله بیرونی با لایه چربی (دنده های 6-9) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده و عضله بیرونی با لایه چربی (دنده های 6-9) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا پخته کباب شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده و عضله بیرونی با لایه چربی (دنده های 6-9) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده و عضله بیرونی با لایه چربی (دنده های 6-9) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده و عضله بیرونی با لایه چربی (دنده های 6-9) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده و عضله بیرونی با لایه چربی (دنده های 6-9) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده و عضله بیرونی با لایه چربی (دنده های 6-9) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده و عضله بیرونی با لایه چربی (دنده های 6-9) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو دنده برش نزدیک بازو (دنده های 6-9) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو دنده برش نزدیک بازو (دنده های 6-9) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو دنده برش نزدیک بازو (دنده های 6-9) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو دنده برش نزدیک بازو (دنده های 6-9) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو دنده برش نزدیک بازو (دنده های 6-9) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو دنده کامل (دنده های 6-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو دنده کامل (دنده های 6-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو دنده کامل (دنده های 6-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو دنده کامل (دنده های 6-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا خام
گوشت گاو دنده کامل (دنده های 6-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا پخته بریان شده
گوشت گاو دنده کامل (دنده های 6-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا پخته کباب شده
گوشت گاو دنده کامل (دنده های 6-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو دنده کامل (دنده های 6-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو دنده کامل (دنده های 6-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو دنده کامل (دنده های 6-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو دنده کامل (دنده های 6-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو دنده کامل (دنده های 6-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته سرخ شده در تابه با روغن کم
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو راسته بدون استخوان از عضله میانی نیم تنه عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو سر دنده (دنده های 6-10) گوشت لخم خالص تفکیک شده کیفیت خوب خام
گوشت گاو سر دنده (دنده های 6-10) گوشت لخم خالص تفکیک شده کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سر دنده (دنده های 6-10) گوشت لخم و چربی تفکیک شده کیفیت خوب خام
گوشت گاو سر دنده (دنده های 6-10) گوشت لخم و چربی تفکیک شده کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش ضخیم از سرسینه حاوی چربی داخلی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش ضخیم از سرسینه حاوی چربی داخلی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرسینه برش ضخیم از سرسینه حاوی چربی داخلی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش ضخیم از سرسینه حاوی چربی داخلی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه برش نازک بین سردست و سرسینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه کامل گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه کامل گوشت لخم خالص همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرسینه کامل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرسینه کامل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرسینه کامل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین استیک برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین استیک برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین استیک برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین استیک برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین استیک برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو سرین استیک برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین استیک برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو سرین استیک برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین استیک برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو سرین استیک داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو سرین استیک داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو سرین استیک داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو سرین استیک قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین استیک قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو سرین استیک قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین استیک قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو سرین استیک قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین استیک قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو سرین استیک قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین استیک قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو سرین استیک قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین استیک قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو سرین استیک قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین استیک قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو سرین بالاتر از مفصل زانو در پای عقب ماهیچه قسمت جانبی ران استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین بالاتر از مفصل زانو در پای عقب ماهیچه قسمت جانبی ران استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو سرین بالاتر از مفصل زانو در پای عقب ماهیچه قسمت جانبی ران استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین بالاتر از مفصل زانو در پای عقب ماهیچه قسمت جانبی ران استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو سرین بالاتر از مفصل زانو در پای عقب ماهیچه قسمت جانبی ران استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین بالاتر از مفصل زانو در پای عقب ماهیچه قسمت جانبی ران استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو سرین بالاتر از مفصل زانو در پای عقب ماهیچه قسمت میانی بالای مفصل ران استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین بالاتر از مفصل زانو در پای عقب ماهیچه قسمت میانی بالای مفصل ران استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو سرین بالاتر از مفصل زانو در پای عقب ماهیچه قسمت میانی بالای مفصل ران استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین بالاتر از مفصل زانو در پای عقب ماهیچه قسمت میانی بالای مفصل ران استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو سرین بالاتر از مفصل زانو در پای عقب ماهیچه قسمت میانی بالای مفصل ران استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین بالاتر از مفصل زانو در پای عقب ماهیچه قسمت میانی بالای مفصل ران استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین بالای مفصل ران بین قلوه گاه و سرین گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و تحتانی سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و میانی سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین برش بیرونی و میانی سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و میانی سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین برش بیرونی و میانی سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو سرین برش بیرونی و میانی سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین برش بیرونی و میانی سرین کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا پخته بریان شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته سرخ شده در تابه با روغن کم
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا خام
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته سرخ شده در تابه با روغن کم
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش داخلی و فوقانی سرین گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو سرین برش کامل (شامل پشت و پای عقب) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو سرین برش کامل (شامل پشت و پای عقب) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو سرین برش کامل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین برش کامل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو سرین برش کامل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین برش کامل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو سرین قسمت بیرونی و میانی سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین قسمت بیرونی و میانی سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو سرین قسمت بیرونی و میانی سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین قسمت بیرونی و میانی سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو سرین قسمت بیرونی و میانی سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین قسمت بیرونی و میانی سرین کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو سرین قسمت لخم و عضلانی بیرونی سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو سرین قسمت لخم و عضلانی بیرونی سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین قسمت لخم و عضلانی بیرونی سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو سرین قسمت لخم و عضلانی بیرونی سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین قسمت لخم و عضلانی بیرونی سرین برش بیرونی و تحتانی سرین استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو سرین گوشت کبابی برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین گوشت کبابی برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو سرین گوشت کبابی برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین گوشت کبابی برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو سرین گوشت کبابی برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین گوشت کبابی برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو سرین گوشت کبابی برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو سرین گوشت کبابی برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو سرین گوشت کبابی برش داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو سرین گوشت کبابی داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین گوشت کبابی داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین گوشت کبابی داخلی و فوقانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین گوشت کبابی قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین گوشت کبابی قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو سرین گوشت کبابی قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین گوشت کبابی قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو سرین گوشت کبابی قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین گوشت کبابی قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو سرین گوشت کبابی قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو سرین گوشت کبابی قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو سرین گوشت کبابی قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو سرین گوشت کبابی قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو سرین گوشت کبابی قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو سرین گوشت کبابی قسمت بیرونی و میانی سرین بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو سینه استیک برش خارجی دنده با عضله دیافراگم بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو سینه استیک برش خارجی دنده با عضله دیافراگم بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو سینه استیک ماهیچه اصلی داخل دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو سینه استیک ماهیچه اصلی داخل دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو شامی کبابی بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو شامی کبابی بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو شامی کبابی بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو شامی کبابی بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو شامی کبابی بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو شامی کبابی بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو شامی کبابی مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو شامی کبابی مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو شامی کبابی مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو علفخوار استیک های باریک گوشت لخم خالص خام
گوشت گاو علفخوار چرخ کرده خام
گوشت گاو فرآوری شده نمک سود سر سینه خام
گوشت گاو فرآوری شده گوشت نواری صبحانه خام یا حرارت ندیده
گوشت گاو فرآوری شده گوشت نواری صبحانه پخته
گوشت گاو فراوری شده نمک سود سرسینه پخته شده
گوشت گاو فیله استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو فیله استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو فیله استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو فیله استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو فیله استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو فیله استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو فیله استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو فیله استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو فیله استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا پخته بریان شده
گوشت گاو فیله استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو فیله استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو فیله استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو فیله استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو فیله بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو فیله بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو فیله بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو فیله بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو فیله بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو فیله بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو فیله مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو فیله مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو فیله مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو فیله کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو فیله کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا پخته کباب شده
گوشت گاو فیله کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو فیله کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو فیله گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا خام
گوشت گاو فیله/ شامی کبابی بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو فیله/ شامی کبابی بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو فیله/ شامی کبابی بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو فیله/ شامی کبابی بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو فیله/ شامی کبابی بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو فیله/ شامی کبابی بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو فیله/ شامی کبابی مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو فیله/ شامی کبابی مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو فیله/ شامی کبابی مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو قلوه گاه استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو قلوه گاه استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو قلوه گاه استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو قلوه گاه استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو قلوه گاه استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو قلوه گاه استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو قلوه گاه استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو قلوه گاه استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو قلوه گاه استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو قلوه گاه استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو قلوه گاه استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو قلوه گاه استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو قلوه گاه استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو قلوه گاه استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو لاشه گوشت لخم و چربی تفکیک شده کیفیت خوب خام
گوشت گاو لاشه گوشت لخم چربی تفکیک شده کیفیت متوسط خام
گوشت گاو مغز دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو مغز دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو مغز دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو مغز دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو مغز دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو مغز دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو مغز دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو مغز دنده بخشی از ستون فقرات و ماهیچه میان دنده (دنده های 10-12) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش بیضی شکل از بالای کتف انتهای گردن با غضروف گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش بیضی شکل از بالای کتف انتهای گردن با غضروف گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش بیضی شکل از بالای کتف انتهای گردن با غضروف گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش بیضی شکل از بالای کتف انتهای گردن با غضروف گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش بین سردست و سرسینه گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش بین سردست و سرسینه گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش بین سردست و سرسینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش بین سردست و سرسینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش بین سینه و سرسینه گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش بین سینه و سرسینه گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش بین سینه و سرسینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش بین سینه و سرسینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش دو طرف ستون فقرات در قسمت فوقانی دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش دو طرف ستون فقرات در قسمت فوقانی دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت بالا کباب شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش دو طرف ستون فقرات در قسمت فوقانی دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش دو طرف ستون فقرات در قسمت فوقانی دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت بالا کباب شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش زیر گردن ابتدای دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش زیر گردن ابتدای دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش زیر گردن ابتدای دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش زیر گردن ابتدای دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش مثلثی از کنار دنده مجاور شانه و گردن گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش مثلثی از کنار دنده مجاور شانه و گردن گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت بالا کباب شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش مثلثی از کنار دنده مجاور شانه و گردن گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی برش مثلثی از کنار دنده مجاور شانه و گردن گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت بالا کباب شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی خوش گوشت پخته آبپز شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی دنده های فرآوری شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی دنده های فرآوری شده پخته با حرارت بالا کباب شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی ساق پای عقب گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی ساق پای عقب گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی ساق پای عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی ساق پای عقب گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی سینه گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی سینه گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی سینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی سینه گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی فیله گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی فیله گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت بالا سرخ شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی فیله گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت بالا سرخ شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی فیله گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی قسمت بیرونی و میانی سرین گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی قسمت بیرونی و میانی سرین گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت پایین کباب شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی قسمت بیرونی و میانی سرین گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی قسمت بیرونی و میانی سرین گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت پایین کباب شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی قلوه گاه گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی قلوه گاه گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی قلوه گاه گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی قلوه گاه گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی ماهیچه بدون چربی از مرکز سرین گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی ماهیچه بدون چربی از مرکز سرین گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت بالا سرخ شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی ماهیچه بدون چربی از مرکز سرین گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی ماهیچه بدون چربی از مرکز سرین گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت بالا سرخ شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی چربی بافت خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی چربی بافت پخته
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی چربی داخل ماهیچه پخته
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی چربی داخل ماهیچه پخته
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی گوشت امتداد ستون فقرات از مرکز کمر بالای فیله گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی گوشت امتداد ستون فقرات از مرکز کمر بالای فیله گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته با حرارت بالا سرخ شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی گوشت امتداد ستون فقرات از مرکز کمر بالای فیله گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته با حرارت بالا سرخ شده
گوشت گاو نیوزلندی وارداتی گوشت امتداد ستون فقرات از مرکز کمر بالای فیله گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته خام
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی بالاتر از مفصل زانو در پای عقب پخته با حرارت بالا سرخ شده
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی بخش های احشایی غیرعضلانی و فراورده های جانبی جگر خام
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی جگر پخته آبپزشده
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی دل خام
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی دل پخته آبپزشده
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی زبان خام
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی زبان پخته آبپز شده
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی سیرابی نپخته خام
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی سیرابی پخته آبپز شده
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی قلوه خام
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی بخش های احشایی و غیرعضلانی و فراورده های جانبی قلوه پخته آبپز شده
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی خوش گوشت خام
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی داخلی خام
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی صنعتی خام
گوشت گاو نیوزیلندی وارداتی صنعتی پخته آبپزشده
گوشت گاو چرخ کرده %70 گوشت لخم /%30 چربی خام
گوشت گاو چرخ کرده 70% گوشت لخم / 30% چربی شامی پخته بریان شده
گوشت گاو چرخ کرده 70% گوشت لخم / 30% چربی شامی پخته سرخ شده در تابه بدون آب و روغن
گوشت گاو چرخ کرده 70% گوشت لخم / 30% چربی کرامبل پخته برشته شده در تابه
گوشت گاو چرخ کرده 70% گوشت لخم / 30% چربی گوشت قالبی پخته شده در فر
گوشت گاو چرخ کرده 75% گوشت لخم / 25% چربی خام
گوشت گاو چرخ کرده 75% گوشت لخم / 25% چربی شامی پخته بریان شده
گوشت گاو چرخ کرده 75% گوشت لخم / 25% چربی شامی پخته سرخ شده در تابه بدون آب و روغن
گوشت گاو چرخ کرده 75% گوشت لخم / 25% چربی کرامبل پخته برشته شده در تابه
گوشت گاو چرخ کرده 75% گوشت لخم / 25% چربی گوشت قالبی پخته شده در فر
گوشت گاو چرخ کرده 80% گوشت لخم / 20% چربی خام
گوشت گاو چرخ کرده 80% گوشت لخم / 20% چربی شامی پخته بریان شده
گوشت گاو چرخ کرده 80% گوشت لخم / 20% چربی شامی پخته سرخ شده در تابه بدون آب و روغن
گوشت گاو چرخ کرده 80% گوشت لخم / 20% چربی کرامبل پخته برشته شده در تابه
گوشت گاو چرخ کرده 80% گوشت لخم / 20% چربی گوشت قالبی پخته شده در فر
گوشت گاو چرخ کرده 85% گوشت لخم / 15% چربی خام
گوشت گاو چرخ کرده 85% گوشت لخم / 15% چربی شامی پخته بریان شده
گوشت گاو چرخ کرده 85% گوشت لخم / 15% چربی شامی پخته سرخ شده در تابه بدون آب و روغن
گوشت گاو چرخ کرده 85% گوشت لخم / 15% چربی کرامبل پخته برشته شده در تابه
گوشت گاو چرخ کرده 85% گوشت لخم / 15% چربی گوشت قالبی پخته شده در فر
گوشت گاو چرخ کرده 90% گوشت لخم / 10% چربی خام
گوشت گاو چرخ کرده 90% گوشت لخم / 10% چربی شامی پخته بریان شده
گوشت گاو چرخ کرده 90% گوشت لخم / 10% چربی شامی پخته سرخ شده در تابه بدون آب و روغن
گوشت گاو چرخ کرده 90% گوشت لخم / 10% چربی کرامبل پخته برشته شده در تابه
گوشت گاو چرخ کرده 90% گوشت لخم / 10% چربی گوشت قالبی پخته شده در فر
گوشت گاو چرخ کرده 93% گوشت لخم / 7% چربی خام
گوشت گاو چرخ کرده 93% گوشت لخم / 7% چربی شامی پخته بریان شده
گوشت گاو چرخ کرده 93% گوشت لخم / 7% چربی شامی پخته سرخ شده در تابه بدون آب و روغن
گوشت گاو چرخ کرده 93% گوشت لخم / 7% چربی کرامبل پخته برشته شده در تابه
گوشت گاو چرخ کرده 93% گوشت لخم / 7% چربی گوشت قالبی پخته شده در فر
گوشت گاو چرخ کرده 95% گوشت لخم / 5% چربی خام
گوشت گاو چرخ کرده 95% گوشت لخم / 5% چربی شامی پخته بریان شده
گوشت گاو چرخ کرده 95% گوشت لخم / 5% چربی شامی پخته سرخ شده در تابه بدون آب و روغن
گوشت گاو چرخ کرده 95% گوشت لخم / 5% چربی کرامبل پخته برشته شده در تابه
گوشت گاو چرخ کرده 95% گوشت لخم / 5% چربی گوشت قالبی پخته شده در فر
گوشت گاو چرخ کرده 97% گوشت لخم / 3% چربی خام
گوشت گاو چرخ کرده 97% گوشت لخم / 3% چربی شامی پخته بریان شده
گوشت گاو چرخ کرده 97% گوشت لخم / 3% چربی شامی پخته سرخ شده در تابه بدون آب و روغن
گوشت گاو چرخ کرده 97% گوشت لخم / 3% چربی کرامبل پخته برشته شده در تابه
گوشت گاو چرخ کرده 97% گوشت لخم / 3% چربی گوشت قالبی پخته شده در فر
گوشت گاو چرخ کرده حاوی چربی نامشخص پخته
گوشت گاو چرخ کرده شامی منجمد پخته بریان شده
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر استیک بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو بدون استخوان بدون پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک راسته از عضلات میانی و قسمتی از سرین و دو سر ران بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر استیک راسته از عضلات میانی و قسمتی از سرین و دو سر ران بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک راسته از عضلات میانی و قسمتی از سرین و دو سر ران بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر استیک راسته از عضلات میانی و قسمتی از سرین و دو سر ران بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک راسته از عضلات میانی و قسمتی از سرین و دو سر ران بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر استیک راسته از عضلات میانی و قسمتی از سرین و دو سر ران بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک راسته از عضلات میانی و قسمتی از سرین و دو سر ران بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر استیک راسته از عضلات میانی و قسمتی از سرین و دو سر ران بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک راسته از عضلات میانی و قسمتی از سرین و دو سر ران بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر استیک راسته از عضلات میانی و قسمتی از سرین و دو سر ران بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک راسته از عضلات میانی و قسمتی از سرین و دو سر ران بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر استیک راسته از عضلات میانی و قسمتی از سرین و دو سر ران بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربیهمه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو کمر استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر استیک فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب محصول وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا پخته بریان شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک با استخوان تی شکل گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط محصول وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا پخته بریان شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب محصول وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا پخته بریان شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته استیک پورترهاوس گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط محصول وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا پخته بریان شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو استیک گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا خام
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو کمر بین دنده و راسته بزرگترین ماهیچه نیم تنه جلو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت بالا پخته بریان شده
گوشت گاو کمر شامی کبابی راسته از عضله میانی نیم تنه عقب بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو کمر شامی کبابی راسته از عضله میانی نیم تنه عقب بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو کمر شامی کبابی راسته از عضله میانی نیم تنه عقب بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو کمر فیله از عضله میانی راسته در نیم تنه عقب بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو کمر فیله از عضله میانی راسته در نیم تنه عقب بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو کمر فیله از عضله میانی راسته در نیم تنه عقب بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو کمر فیله/ شامی کبابی راسته از عضله میانی نیم تنه عقب بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر فیله/ شامی کبابی راسته از عضله میانی نیم تنه عقب بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر فیله/ شامی کبابی راسته از عضله میانی نیم تنه عقب بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر گوشت کبابی فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر گوشت کبابی فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو کمر گوشت کبابی فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر گوشت کبابی فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو کمر گوشت کبابی فیله بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر گوشت کبابی فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو کمر گوشت کبابی فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو کمر گوشت کبابی فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو کمر گوشت کبابی فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو کمر گوشت کبابی فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو کمر گوشت کبابی فیله بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو کمر گوشت کبابی فیله گوشت لخم خالص تفکیک شده بدون استخوان برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفی خوب خام
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب وزارت کشاورزی ایالات متحده پخته بریان شده
گوشت گاو گردن استیک از یک مخروط عضلانی شکل کنار تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط وزارت کشاورزی ایالات متحده پخته بریان شده
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان برش دنور گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان برش دنور گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان برش دنور گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان برش دنور گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان برش دنور گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان برش دنور گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان برش دنور گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان برش دنور گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان برش دنور گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان برش دنور گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان برش دنور گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان برش دنور گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن استیک قسمت میانی زیر گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن استیک ماهیچه کتف با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن استیک یا گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن استیک یا گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو گردن استیک یا گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن برای خورش گوشت لخم و چربی تفکیک شده همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن برای خورش گوشت لخم و چربی تفکیک شده همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن برای خورش گوشت لخم و چربی تفکیک شده کیفیت خوب خام
گوشت گاو گردن برای خورش گوشت لخم و چربی تفکیک شده کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن برای خورش گوشت لخم و چربی تفکیک شده کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن برای خورش گوشت لخم و چربی تفکیک شده کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن تیغه بالای شانه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو گردن تیغه بالای شانه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو گردن تیغه بالای شانه گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو گردن تیغه بالای شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته بریان شده
گوشت گاو گردن تیغه بالای شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته بریان شده
گوشت گاو گردن تیغه بالای شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته بریان شده
گوشت گاو گردن سر دنده ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن سر دنده ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن سر دنده ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو گردن سر دنده ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن سر دنده ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن سر دنده ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن سر دنده ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن سر دنده ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن سر دنده ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو گردن سر دنده ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن سر دنده ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن سر دنده ابتدای سینه بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن قسمت تحتانی گردن کبابی بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن قسمت تحتانی گردن کبابی بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن قسمت تحتانی گردن کبابی بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن قسمت تحتانی گردن کبابی بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن قسمت تحتانی گردن کبابی بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن قسمت تحتانی گردن کبابی یا استیک بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن قسمت تحتانی گردن کبابی یا استیک بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو گردن قسمت تحتانی گردن کبابی یا استیک بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی استیک قسمت بالایی و مرکزی شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی استیک قسمت بالایی و مرکزی شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی استیک قسمت بالایی و مرکزی شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی استیک قسمت بالایی و مرکزی شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی استیک قسمت بالایی و مرکزی شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی استیک قسمت بالایی و مرکزی شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی برش از عضله ترس ماژور شانه برش مدالیون (گرد تکه ای) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی برش از عضله ترس ماژور شانه برش مدالیون (گرد تکه ای) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی برش از عضله ترس ماژور شانه برش مدالیون (گرد تکه ای) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی برش از عضله ترس ماژور شانه برش مدالیون (گرد تکه ای) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی برش از عضله ترس ماژور شانه برش مدالیون (گرد تکه ای) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی برش از عضله ترس ماژور شانه برش مدالیون (گرد تکه ای) گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی تیغه بالای شانه استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی تیغه بالای شانه استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی تیغه بالای شانه استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی تیغه بالای شانه استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی تیغه بالای شانه استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی تیغه بالای شانه استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی تیغه بالای شانه استیک گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 6 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو گردن ماهیچه کتف با پوشش چربی کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی تیغه گردن گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی تیغه گردن گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن گوشت کبابی تیغه گردن گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی تیغه گردن گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو گردن گوشت کبابی تیغه گردن گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی تیغه گردن گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن گوشت کبابی تیغه گردن گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی تیغه گردن گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده برش ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گردن گوشت کبابی قسمت فوقانی گردن کنار بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گوشت کبابی ابتدای گردن بدون استخوان گوشت گاو کبابی آمریکایی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گوشت کبابی ابتدای گردن بدون استخوان گوشت گاو کبابی آمریکایی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی ابتدای گردن بدون استخوان گوشت گاو کبابی آمریکایی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو گوشت کبابی ابتدای گردن بدون استخوان گوشت گاو کبابی آمریکایی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی ابتدای گردن بدون استخوان گوشت گاو کبابی آمریکایی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گوشت کبابی ابتدای گردن بدون استخوان گوشت گاو کبابی آمریکایی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی ابتدای گردن بدون استخوان گوشت گاو کبابی آمریکایی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گوشت کبابی ابتدای گردن بدون استخوان گوشت گاو کبابی آمریکایی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی ابتدای گردن بدون استخوان گوشت گاو کبابی آمریکایی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب خام
گوشت گاو گوشت کبابی ابتدای گردن بدون استخوان گوشت گاو کبابی آمریکایی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی ابتدای گردن بدون استخوان گوشت گاو کبابی آمریکایی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گوشت کبابی ابتدای گردن بدون استخوان گوشت گاو کبابی آمریکایی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی همه درجات کیفی پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت خوب پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گوشت کبابی قسمت تحتانی گردن بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش بدون چربی کیفیت متوسط پخته تفت آبپزی شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته گریل شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته گریل شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته گریل شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط پخته کباب شده
گوشت گاو گوشت کبابی/ استیک مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گوشت کبابی/ استیک مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو گوشت کبابی/ استیک مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گوشت کبابی/ استیک مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گوشت کبابی/ استیک مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو گوشت کبابی/ استیک مغز دنده در ابتدای سینه با استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گوشت کبابی/ استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گوشت کبابی/ استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاو گوشت کبابی/ استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم خالص تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گوشت کبابی/ استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر همه درجات کیفی خام
گوشت گاو گوشت کبابی/ استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوشش چربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت متوسط خام
گوشت گاو گوشت کبابی/ استیک مغز دنده در ابتدای سینه بدون استخوان با پوششچربی گوشت لخم و چربی تفکیک شده برش با ضخامت چربی 3 میلی متر کیفیت خوب خام
گوشت گاومیش کوهان دار آمریکایی چرخ کرده علفخوار خام
گوشت گاومیش کوهان دار آمریکایی چرخ کرده علفخوار پخته شده
گوشت گوساله استرالیایی دنده کبابی گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گوساله استرالیایی دنده کبابی گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله استرالیایی ران پای عقب با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گوساله استرالیایی ران پای عقب با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده
گوشت گوساله استرالیایی ران پای عقب با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده
گوشت گوساله استرالیایی سردست پای جلو با استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گوساله استرالیایی سردست پای جلو با استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله استرالیایی چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله استیک ساندویچی تکه ای خرد شده فرم داده شده و برش نازک خام
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی جگر خام
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی جگر سفید خام
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی جگر سفید پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی جگر پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی جگر پخته سرخ شده در تابه با روغن کم
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی دل خام
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی دل پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی زبان خام
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی زبان پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی طحال خام
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی طحال پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی غده تیموس خام
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی غده تیموس پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی قلوه خام
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی قلوه پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی مغز خام
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی مغز پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی مغز پخته سرخ شده در تابه با روغن کم
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی پانکراس (لوزالمعده) خام
گوشت گوساله بخش های احشایی و غیر عضلانی و فراورده های جانبی پانکراس (لوزالمعده) پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله برش مکعبی خورشتی (پا و کتف) گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گوساله برش مکعبی خورشتی (پا و کتف) گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله برش کمر گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی چربی تفکیک شده پخته شده
گوشت گوساله ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گوساله ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته شده
گوشت گوساله ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله ترکیبی از برش تکه شده خرده فروشی گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته شده
گوشت گوساله دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گوساله دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله دنده گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت گوساله دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله دنده گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت گوساله راسته گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گوساله راسته گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله راسته گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت گوساله راسته گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله راسته گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله راسته گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت گوساله ران (سردست و ران عقب) گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گوساله ران (سردست و ران عقب) گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله ران (سردست و ران عقب) گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله ران (سردست و ران عقب) گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله ران گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گوساله ران گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله سردست پای جلو اسو بوکو گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله سردست پای جلو اسو بوکو گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله سینه برش نازک بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله سینه چربی تفکیک شده پخته شده
گوشت گوساله سینه کامل بدون استخوان گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله سینه کامل بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله سینه کامل بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله سینه کامل بدون استخوان گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله پا (برش داخلی و فوقانی سرین) گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گوساله پا (برش داخلی و فوقانی سرین) گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله پا (برش داخلی و فوقانی سرین) گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته سرخ شده در تابه با روغن کم سوخاری شده
گوشت گوساله پا (برش داخلی و فوقانی سرین) گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته سرخ شده در تابه با روغن کم سوخاری نشده
گوشت گوساله پا (برش داخلی و فوقانی سرین) گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت گوساله پا (برش داخلی و فوقانی سرین) گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله پا (برش داخلی و فوقانی سرین) گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله پا (برش داخلی و فوقانی سرین) گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته سرخ شده در تابه با روغن کم سوخاری شده
گوشت گوساله پا (برش داخلی و فوقانی سرین) گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته سرخ شده در تابه با روغن کم سوخاری نشده
گوشت گوساله پا (برش داخلی و فوقانی سرین) گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت گوساله پا برش داخلی و فوقانی سرین بدون لایه چربی کتلت بدون استخوان خام
گوشت گوساله پا برش داخلی و فوقانی سرین بدون لایه چربی کتلت بدون استخوان پخته گریل شده
گوشت گوساله چربی خالص خارجی خام
گوشت گوساله چربی خالص خارجی پخته شده
گوشت گوساله چربی خالص داخل ماهیچه خام
گوشت گوساله چربی خالص داخل ماهیچه پخته شده
گوشت گوساله چرخ کرده خام
گوشت گوساله چرخ کرده پخته بریان شده
گوشت گوساله چرخ کرده پخته سرخ شده در تابه با روغن کم
گوشت گوساله کتف بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله کتف بازو گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت گوساله کتف بازو گوشت لخم خام تفکیک شده خام
گوشت گوساله کتف بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله کتف بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله کتف بازو گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت گوساله کتف تیغه شانه تکه ای گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گوساله کتف تیغه شانه تکه ای گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته گریل شده
گوشت گوساله کتف تیغه شانه تکه ای گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله کتف تیغه شانه تکه ای گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته گریل شده
گوشت گوساله کتف تیغه شانه گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله کتف تیغه شانه گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت گوساله کتف تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله کتف تیغه شانه گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت گوساله کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گوساله کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت گوساله کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده خام
گوشت گوساله کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله کتف کامل (بازو و تیغه شانه) گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت گوساله کمر تکه ای گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته گریل شده
گوشت گوساله کمر تکه ای گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته گریل شده
گوشت گوساله کمر گوشت لخم خالص تفکیک شده خام
گوشت گوساله کمر گوشت لخم خالص تفکیک شده پخته کبابی شده
گوشت گوساله کمر گوشت لخم خام تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله کمر گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته تفت آبپزی شده
گوشت گوساله کمر گوشت لخم و چربی تفکیک شده پخته کبابی شده
یوکان تهیه شده از لوبیای آزوکی و شکر
بشقاب بیاب آب متفرقه گروه نان و غلات گروه غذاهای پروتئینی گروه چربی ها گروه لبنیات گروه سبزیجات گروه میوه ها
بشقاب بیاب آب آنالیز گروه متفرقه بیاب گروه نان و غلات بیاب گروه غذاهای پروتئینی بیاب گروه چربی ها بیاب گروه لبنیات بیاب گروه سبزیجات بیاب گروه میوه ها بیاب

جستجوگر بیاب به شما کمک میکند تا با تک تک عناصر تشکیل دهنده خوراکی های روزمره آشنا شوید.

ریز مغذی ها قسمت جالبی است برای عاشقان انواع خوراکیها .