فارسی العربي English Italiano
امروز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | 23 محرم 1444 | 2022 Aug 20
چاپ

گروه “بیاب سلامت” در بخش رسانه بر خط و در قسمت بیاب خبر خود،

اخبار حوزه سلامت با مضامین سبک زندگی، تغذیه سالم، مراقبتهای مادر و کودک و.... را منتشر میکند .

اخبار کودک، بیاب
آنتروپومتری کودک بیاب، آنتروپومتری کودک
تاریخ انتشار پیام: 1398-06-06

تعداد بازدید: 2939
ارزیابی و پایش قد و وزن کودکان و نوزرادان در حال رشد از اهمیت بسیاری برخوردار است. کودکانی که از رشد و یا وزن گیری بازمانده اند...

ارزیابی و پایش قد و وزن کودکان و نوزرادان در حال رشد از اهمیت بسیاری برخوردار است. کودکانی که از رشد و یا وزن گیری بازمانده اند شناخته می شوند و پیش از وقوع سوءتغذیه و عواقب نامطلوب بر سلامتی درمان می شوند.
نحوه صحیح اندازه گیری در قد و وزن کودکان باعث می شود سنجش دقیق تر و در نتیجه اقدامات صحیح تری ارائه گردد.

اگر کودک کمتر از 2 سال سن دارد و یا نمی تواند بایستد، وزن به صورت خوابیده و یا در آغوش مادر و قد به صورت خوابیده اندازه گیری می شود. در اندازه گیری وزن کودک در آغوش مادر از ترازوی الکترونیکی یا Uniscale استفاده می شود. مادر باید کفش ها و لباس های کودک را دربیاورد، اگر پوشک کودک خیس است باید عوض شود، شیرخوار باید برهنه وزن شود و تا زمان وزن گیری برای گرم نگه داشتن می توانید کودک را در پتو بپیچید.
برای کودکان بزرگتر باید تمام لباس ها به جز لباس های زیر درآورده شود. در صورت امکان اتاق گرم باشد (درجه حرارت اتاق 24 تا 26 درجه سانتیگراد) و اگر هوا سرد است و یا کودک در درآوردن لباس مقاومت می کند، می توانید کودک را با لباس وزن کنید و وزن تقریبی لباس را از وزن کودک کم کنید. ترازو باید در سطح صاف و سفت قرار گیرد و روی فرش و سطح ناصاف گذاشته نشود، به دلیل آنکه این ترازو نوری است باید نور کافی در محیط باشد. برای به کار انداختن این ترازو صفحه نوری آن را برای 1 ثانیه بپوشانید و زمانیکه عدد 0.0 نمایان شد ترازو آماده است. مادر باید کفش های خود را در بیاورد و در وسط ترازو قرار گیرد زمانی که وزن مادر در عدد ثابت ماند و مشخص شد، مادر باید روی ترازو بایستد تا کودک در آغوش وی وزن شود در حالتی که مادر هنوز روی ترازو است و وزنش مشخص شده است صفحه نوری ترازو را برای یک ثانیه بپوشانید ترازو مجددا روی عدد 0.0 تنظیم می شود و وزن کودک بر صفحه نمایشگر ترازو نمایان خواهد شد.
وزن کودک باید با دقت دهم کیلو گرم ثبت شود. اگر مادر وزن بالای 100 کیلوگرم و وزن شیرخوار کمتر از 2.5 کیلوگرم باشد ممکن است وزن شیرخوار روی ترازو درج نشود در این صورت باید از یک فرد کم وزن تر برای نگه داشتن کودک بر روی ترازو استفاده شود.


آنتروپومتری کودک، بیاب

در کودکان بالای 2 سال باید کفش و لباس کودک درآورده شود و بعد از اینکه ترازو عدد 0.0 را نشان داد کودک در وسط ترازو به طور مستقیم قرار بگیرد.


آنتروپومتری کودک، بیاب

اندازه گیری قد ایستاده و خوابیده:
پس از اندازه گیری وزن، قد کودک در حالت ایستاده یا خوابیده اندازه گرفته می شود باید توجه داشت که کفش، جوراب و زیورآلات موی سر کودک از قبل درآورده شود.

در اندازه گیری قد خوابیده سطح میز قدسنج را با پارچه نازک جهت رعایت بهداشت و راحتی کودک بپوشانید. سر کودک باید در موقعيت صحيح قرار گیرد، بطوری كه يک خط عمودی فرضی از مجرای گوش به حاشيه ی پايينی گودی چشم عمود بر تخت باشد (در اين حالت، چشمهای كودک بايد دقيقا به طور مستقيم به بالا نگاه كند). مادر باید در مقابل قدسنج قرار گیرد و سر کودک را در موقعیت صحیح نگه دارد. با یک دست پاهای کودک نگه داشته می شود و با دست دیگر قسمت متحرک انتهایی میز به طرف کف پاهای کودک حرکت داده می شود و باید با یک فشار آرام به زانوهای کودک زانوها صاف شوند.
در حالیکه زانوها صاف نگه داشته شده است، صفحه متحرک پایی باید به آرامی به سمت کف پای کودک حرکت داده شود، کف پاها باید بر صفحه تماس داشته باشند و انگشت شست صاف و به سمت بالا باشد. طول قد بر حسب سانتی متر و با دقت 0.1 سانتیمتر بر حسب آخرین خط مدرج اندازه گیری که قابل رویت می باشد، ثبت می شود. باید توجه داشت در صورتی که کودک بالای 2 سال سن دارد و نمی تواند قد ایستاده را اندازه بگیرد قد به صورت خوابیده اندازه گرفته می شود و در انتها 0.7 سانتی متر باید از قد اندازه گیری شده کسر شود.


آنتروپومتری کودک، بیاب
آنتروپومتری کودک، بیاب

در اندازه گیری قد ایستاده باید توجه داشت که قدسنج در محل صحیح روی زمین قرار گرفته است. کفش، جوراب و زیورآلات موی سر کودک باید درآورده شود. جهت همکاری توصیه می شود مادر هم بر روی زمین زانو بزند تا قد او هم تراز قد کودک شود. باید به کودک کمک شود که صحیح بایستد به طوریکه پشت سر، شانه ها، برآمدگی باسن، ماهیچه ساق پا و پاشنه ها به صفحه عمودی مماس باشند.


آنتروپومتری کودک، بیاب

سر کودک باید در موقعیت صحیح قرار گیرد به طوریکه یک خط افقی از مجرای گوش به حاشیه پایینی گودی چشم، موازی صفحه اصلی باشد. در این حالت سر کودک به طرف روبه رو است. برای نگه داشتن سر در این موقعیت باید چانه کودک با فضای میان انگشت شست و 4 انگشت دیگر به طور ثابت نگه داشته شود. در صورت لزوم برای اندازه گرفتن قد کامل کودک شکم کودک را کمی به داخل فشار دهید. در صورتی که سر کودک هنوز در موقعیت صحیح قرار دارد از دست دیگر جهت حرکت دادن صفحه متحرک فوقانی برای مماس کردن آن با سر کودک استفاده می شود و طول قد بر حسب سانتی متر و با دقت 0.1 سانتی متر بر حسب آخرین خط مدرج اندازه گیری و ثبت می گردد.


کارشناس ارشد تغذیه نسیم پیرهادی

 

 

, , , , , , ,

دیدگاه خود را ارسال کنید.

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ