فارسی العربي English Italiano
امروز دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | 18 محرم 1444 | 2022 Aug 15
چاپ

گروه “بیاب سلامت” در بخش رسانه بر خط و در قسمت بیاب خبر خود،

اخبار حوزه سلامت با مضامین سبک زندگی، تغذیه سالم، مراقبتهای مادر و کودک و.... را منتشر میکند .

اخبار زنان و بارداری، بیاب
گُرگرفتگي یائسگي و ارتباط آن با ژنتیک بیاب، گُرگرفتگي یائسگي و ارتباط آن با ژنتیک
تاریخ انتشار پیام: 1395-08-03

تعداد بازدید: 4412
یائسگی بخش طبیعی از زندگی زنان و پایان همیشگی دورههای قاعدگی در یک زن است. این پیشامد در زنان مسن رخ میدهد.

یائسگی بخش طبیعی از زندگی زنان و پایان همیشگی دورههای قاعدگی در یک زن است. این پیشامد در زنان مسن رخ میدهد، به این دلیل که ساخت هورمون استروژن و پروژسترون در تخمدانهای زن کاهش مییابد. این هورمونها دورههای قاعدگی را در زنان تنظیم می کنند.

بر اساس مطالعه لایوساینس، دلیل اینکه یک زن در دوران یائسگی گُرگرفتگی دارد در حالی که زن دیگری خنک و راحت است، مربوط به ژن هایی است که میتوانند با پدیدة گرگرفتگی دوران یائسگی مرتبط باشند. این مطالعه نشان میدهد، که محققان چندین ژن مختلف را که احتمال میرود یک زن پدیدة گرگرفتگی و تعریق شبانه را در طی دوران یائسگی یا پس از آن تجربه کند، شناسایی کرده اند.

با توجه به نشریة یائسگی بیشتر از هفتاد درصد از زنان علایم گرگرفتگی و تعریق شبانه را تجربه میکنند.

محقق کارولین کرندال، استاد رشتة داروسازی در دانشکدة پزشکی دیوید گیفن در کالیفرنیا میگوید: اگر ما بتوانیم بهتر نوع ژن هایی که با گرگرفتگی یائسگی مرتبط هستند شناسایی کنیم، این یافته ها میتوانند به درمان های جدید منجر شوند.

در مطالعه جدید، محققان اطلاعات ژنتیکی برای بیش از 17.600 زن در سنين ٥٠ تا ٧٩ سال که در طرح بهداشت زنان ثبت نام کرده بودند، را بررسی کردند، که از آنها نمونه های‌ DNA استخراج و اطلاعات مربوط به تجربة گرگرفتگي و تعريق شبانه گردآوري شده بود.

با توجه به این مطالعه، محققان بيش از ١١ ميليون ژن زنان را مورد بررسي قرار دادند، ١٤ گونه مشترک يافتند که با تجارب گرگرفتگي گزارش شده مرتبط بودند. تمامي اين انواع ژن در قسمتي از کروموزوم ٤ قرار دارند که يک گيرندة درگير در کنترل انتشار هورمون زنانه استروژن است.

زنان دارای جهش در این گیرندة مشخص نابارور هستند، اما محققان میگویند، این نخستین بار است که انواع کُدگذاری ژنتیکی با گیرندة گرگرفتگی مرتبط میشود.

پروفسور کرندال میگوید، که عوامل محیطی میتواند بر تجربه گرگرفتگی و تعریق های شبانه نقش تعیین کننده ای داشته باشند. در هر حال، ارتباط ژنتیک در این مورد ناشناخته مانده است. همچنین آنها نمیتوانند تعیین کنند که گونه های نادرتر نیز ممکن است با گرگرفتگی مرتبط باشند.

پروفسور کرندال اشاره کرده که ارتباط ژنتیک یافت شده در میان زنان اروپایی- آمریکایی، آفریقایی- آمریکایی و اسپانیایی- آمریکایی مشابه بوده است، و آنها حتی بعد از محاسبة نقش دیگر عوامل دخیل در گرگرفتگی، بر جای خود باقی بودهاند.

مترجم: تیم بیاب

دیدگاه خود را ارسال کنید.

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ